Przybywa apeli o odwołanie Czarnka. Wzywają wykładowcy, badacze i nauczyciele

Apel o zdymisjonowanie Przemysława Czarnka, który trafił na biurka premiera i prezydenta, podpisało 346 osób ze środowiska  akademickiego. Zdaniem autorów apelu, powołanie na stanowisko ministra edukacji i nauki „osoby o takich poglądach budzi zdecydowany sprzeciw i grozi całkowitym załamaniem się rozwoju edukacji i nauki, których jednym z celów (poza przekazywaniem wiedzy) jest kształtowanie postawy dialogu i szacunku dla każdego człowieka oraz otwartości na inne poglądy”. List otwarty w sprawie odwołania Czarnka opublikowali też pracownicy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo, kierowane do premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy podpisało ok. 150 badaczy i badaczek.

Na początku pierwszego apelu o odwołanie Przemysława Czarnka ze stanowiska Ministra Edukacji i Nauki czytamy, że „obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej”.

„Niestety, pełniący obecnie funkcję Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek w swym dotychczasowym życiorysie zawodowym i publicznym wielokrotnie udowodnił, że nie tylko nie jest gotowy i nie ma kompetencji do kierowania polską edukacją i nauką, lecz co gorsze, że tego stanowiska jest niegodny. W wypowiedziach dr. hab. Czarnka widoczne są rażący brak poszanowania ludzi o innych poglądach, ukrainofobia, antysemityzm, dehumanizacja osób nieheteronormatywnych, mizoginizm oraz pochwalanie kar cielesnych wobec dzieci. Obraz ten dodatkowo pogarsza niezrozumienie używanych pojęć (jak choćby „ideologia”), rażące braki w wiedzy oraz znikomy dorobek naukowy dr. hab. Przemysława Czarnka” – zaznaczają  przedstawiciele środowiska akademickiego. Sygnatariusze listu piszą także o „bezprecedensowym procesie zastraszania dyrektorów szkół i rektorów uczelni” ze strony Przemysława Czarnka.

Pod listem podpisało się ok. 346 osób związanych ze środowiskiem akademickim, m.in. dr hab. Mateusz Bogucki, profesor z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, prof. Mirosław Bańko z UW, członek PAN prof. Iwo Białynicki-Birula z CFT PAN, prof. Małgorzata Kossut, Instytut Nenckiego PAN, prof. Szymon Malinowski z UW, prof. Bogusław Pawłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, członek PAN prof. Jerzy Strzelczyk, prof. Łukasz Turski z CFT PAN czy członkini PAN prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba z Instytutu Sztuki PAN.

Do odwołania Czarnka wzywają też pracownicy Wydziału Polonistyki UJ.

„Wyrażamy głębokie zaniepokojenie z powodu objęcia przez dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL stanowiska Ministra Edukacji i Nauki” – rozpoczynają swój list otwarty krakowscy poloniści. Pismo, kierowane do premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy podpisało ok. 150 badaczy i badaczek. Publikujemy jego treść w całości.

Sygnatariusze przypominają publiczne wypowiedzi Czarnka i podkreślają, że „tego rodzaju poglądy dyskwalifikują dr. hab. Przemysława Czarnka jako kierującego ministerstwem zajmującym się wychowaniem kolejnych pokoleń Polaków”

„ Edukacja nie polega tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na budowaniu kultury dialogu oraz wpajaniu zasady szacunku dla każdego człowieka. Poszanowanie ludzkiej godności i różnorodności, przekonanie o równości wszystkich w prawach i obowiązkach oraz wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka to wartości fundamentalne, których nie może podważać osoba kierująca w Polsce Ministerstwem Edukacji i Nauki” – czytamy.

„Jako pracownicy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego protestujemy przeciwko wypowiedziom dr. hab. Przemysława Czarnka, które są kłamliwe, łamią zasadę równości obywatelskiej i naruszają godność nas wszystkich. Apelujemy, by stanowisko Ministra Edukacji i Nauki objęła osoba, która nie będzie naruszała podstawowych wartości, przyświecających edukacji obywatelskiej” – podkreślono.

(JK, GN)

Społeczność akademicka wzywa do odwołania ministra Przemysława Czarnka. Zbierają podpisy pod petycją