„Przyszłość jest dziś”. Centrum Nauki Kopernik poleca!

Centrum Nauki Kopernik zachęca nauczycieli klas 7-8 szkół podstawowych i  średnich do korzystania ze scenariuszy lekcyjnych, filmów z ekspertami i innych eduinspiracji, oferowanych w programie edukacyjnym „Przyszłość jest dziś”. Online, bezpłatnie, wystarczy kliknąć w link

 Oprócz scenariuszy lekcyjnych zawiera także spacer po wystawie, filmy tematyczne przygotowane przez youtuberów EMCE, wypowiedzi ekspertów i naukowców  oraz wirtualny eksponat „sieć neuronowa” dostępny na: OSE IT Szkoła . Forma i treść scenariuszy lekcji proponowanych w programie są dostosowane do możliwości, potrzeb, sposobów pracy, zainteresowań i motywacji młodzieży szkolnej w wieku 13-19 lat.

 

Program jest ściśle związany z wystawą pod tym samym tytułem. Tematy scenariuszy lekcji dotyczą tych samych zagadnień co eksponaty. Na wystawie jest prawdziwy samochód autonomiczny, robotyczne niemowlę, hologramowa partnerka. Można zobaczyć budowę sieci neuronowej, tworzącej sztuczną inteligencję. Sprawdzić, jak uczą się maszyny. Wspólnie ze sztuczną inteligencją stworzyć dzieło sztuki. Wystawa prezentuje najnowsze rozwiązania technologiczne i prowokuje do zadawania pytań.

 

Czy można zaprzyjaźnić się z robotem? Czy można je zaprogramować do opieki nad samotnymi ludźmi? Czy samochód bez kierowcy dowiezie nas bezpiecznie do celu? Czy powstanie autonomiczny transport publiczny? Czy sztuczna inteligencja zastąpi nas w myśleniu i tworzeniu? Rozwiąże za nas trudne problemy społeczne? Wyeliminuje zagrożenia naturalnych żywiołów? Pomoże zahamować ocieplenie klimatyczne? To tylko przykłady złożonych zagadnień problemowych, które świetnie sprawdzą się jako tematy lekcji: informatyki, przyrody, biologii, geografii, filozofii, etyki, historii sztuki, edukacji dla bezpieczeństwa, WOS-u oraz lekcji wychowawczych.

Scenariusze wspierają rozwój kompetencji w zakresie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji, krytycznego myślenia, uczestniczenia w dyskusji i kształtowania postaw w zakresie otwartości na opinie odmienne od własnych. Wystawa i program edukacyjny PJD powstały w ramach projektu „Kampanie Informacyjno-edukacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, realizowanego przez KPRM, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK i Centrum Nauki Kopernik.

Program edukacyjny w całości dostępny jest na www.kopernik.org.pl/pjd