RPO napisał do prezydenta w sprawie nadawania tytułów profesorskich. Ujął się m.in. za dr. hab Michałem Bilewiczem

„Transparentności procedury sprzyjałoby nadawanie tytułów według kolejności napływających wniosków. Budziłoby to też zaufanie kandydatów, że czynniki pozamerytoryczne nie będą miały wpływu na uzyskanie tytułu” – ocenił rzecznik praw obywatelskich i poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Pretekstem do wystąpienia RPO są perturbacje dwóch naukowców: dr hab. Michał Bilewicz i dr hab. Walter Żelazny od dłuższego czasu czekają na nadanie tytułów profesora przez Prezydenta RP (Bilewicz od prawie roku, Żelazny – od niespełna dwóch lat).

Zgodnie ustawą z 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytuł profesora nadaje Prezydent RP na podstawie wniosku Centralnej Komisji. Ustawa nie przewiduje merytorycznego badania wniosku przez Prezydenta. Ocena dorobku kandydata do tytułu profesora odbywa się bowiem na etapie poprzedzającym jego decyzję.

Z mediów RPO dowiedział się o opóźnieniach w nadawaniu przez Prezydenta tytułów naukowych niektórym kandydatom. Według doniesień medialnych, opóźnienia mogą mieć związek zarówno z wątpliwościami dotyczącymi problematyki będącej przedmiotem pracy naukowej kandydatów (m.in. badania nad antysemityzmem), jak i działalnością pozanaukową (zaangażowanie w jednego z nich w działalność Komitetu Obrony Demokracji).

W ocenie Rzecznika, wobec braku podstaw prawnych do dodatkowej weryfikacji i oceny kandydatów do tytułu przez Prezydenta, nadawanie tytułów odbywać się powinno według kolejności napływających wniosków. Sprzyjałoby to transparentności procedury i budziło zaufanie kandydatów, że czynniki pozamerytoryczne nie będą miały wpływu na uzyskanie tytułu.

„Przedstawiam uprzejmie Panu Prezydentowi powyższe uwagi zmierzające do skuteczniej ochrony praw obywatelskich” – napisał Adam Bodnar do prezydenta Andrzeja Dudy.

Jednocześnie zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz o wskazanie przyczyn długiego czas oczekiwania na decyzję Prezydenta w sprawach dr. hab. Michała Bilewicza i dr. hab. Waltera Żelaznego.

Całe wystąpienie RPO można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Michał Bilewicz: Kwietniowy strajk był dla wielu nauczycieli powodem do dumy