Ruszyła akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Wraz z nowym rokiem szkolnym Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Inspektorzy mają sprawdzać autokary dowożące dzieci do szkół. Obiecują, że nie wpłynie to na płynność dojazdu i powrotu dzieci do domów

– Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego jest dla nas bardzo ważne. Szczególnie mocno należy pochylać się nad bezpieczeństwem najmłodszych. Dlatego Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym prowadziła kontrole autokarów wożących dzieci i młodzież na wypoczynek, a teraz, w czasie roku szkolnego, dołoży wszelkich starań, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa dzieci udających się do szkół – zapewnił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego ITD ma zintensyfikować kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół. Inspekcja zamierza w ten sposób zapobiegać wypadkom, których przyczyną jest m.in. zły stan techniczny autobusów.

Podczas kontroli inspektorzy ITD będą sprawdzać trzeźwość i uprawnienia kierowców, a także stan techniczny i obowiązkowe wyposażenie pojazdów. Inspektorzy wykorzystają tu specjalistyczny sprzęt kontrolny, który pozwala zweryfikować czy dzieci podróżują sprawnymi autobusami.

Niestety stan techniczny wielu autobusów jest fatalny. W ubiegłym roku, do połowy października, inspektorzy ITD skontrolowali 1698 autobusów szkolnych. Aż 145 kontroli zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, a w 41 przypadkach zakazem dalszej jazdy (czyli w sumie co dziesiątego pojazdu). Powodem był zły stan techniczny autobusów (m.in. usterki układu hamulcowego, wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzone ogumienie, czy brak aktualnych badań technicznych).

Akcji „Bezpieczna droga do szkoły” towarzyszą działania edukacyjne skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3, ITD chce zorganizować zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – poszanowania i przestrzegania prawa, potrzeb innych uczestników ruchu, rozpoznawania zagrożeń i radzenia sobie z nimi, ale przede wszystkim motywowania do odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań na drogach. W ubiegłym roku szkolnym w tego typu zajęciach uczestniczyło ok. 20 tysięcy dzieci.

– Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły, to nie tylko zadanie służb, ale również obowiązek nas wszystkich. Apeluję do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych – stwierdził wiceminister Weber.

(PS, GN)