Rybnik. Nauczyciele planują zasypać magistrat emailami. Będą pytać o złotówkę dodatku motywacyjnego

– Przygotowaliśmy akcję polegającą na tym, że w czwartek 25 marca wszyscy nauczyciele z Rybnika wyślą emaile do prezydenta miasta z zapytaniem dlaczego otrzymali 1 zł dodatku. Kto chce może też w załączniku dołączyć pasek z wynagrodzenia i pokazać jak wygląda na nim złotówka brutto oraz udowodnić wysokość swojego wynagrodzenia w żaden sposób nie osiągającego poziomu 7,5 tys. brutto, o których mówił Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika Wojciech Świerkosz – poinformowała Głos Izabela Faksa-Lerch, prezes Oddziału ZNP w Rybniku.

Wcześniej związkowcy z ZNP i oświatowej „Solidarności” zastanawiali się nad zwróceniem pieniędzy z dodatku motywacyjnego prezydentowi albo przekazaniem ich na jakiś cel charytatywny. W Rybniku jest zatrudnionych ponad 2,5 tys. nauczycieli, licząc po złotówce można by uzbierać 2,5 tys. zł.

– Wycofaliśmy się jednak z tego pomysłu. Mamy inną niespodziankę dla pana prezydenta, ale nie chciałabym na razie ujawniać naszych planów. Powiem tylko, że w sprawie dodatków motywacyjnych będziemy mieć możliwość rozmowy z Prezydentem Miasta Rybnika na wyznaczonym spotkaniu w dniu 15 kwietnia – powiedziała nam prezes Oddziału ZNP w Rybinku.

Władze Oddziału ZNP w sprawie dodatku napisały też do dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEiN i zamierzają zwrócić się z pismem do wojewody śląskiego.

Jerzy Jakubczuk, dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEiN, podkreślił m.in. w piśmie do ZNP, że: „Dodatek motywacyjny nie stanowi obligatoryjnego składnika wynagrodzenia za pracę; jest natomiast potencjalnym dodatkowym dochodem w przypadku szczególnej jakości świadczonej pracy, zaangażowania nauczyciela w pracę. Jest on zatem uznaniowym składnikiem wynagrodzenia, którego przyznanie pozostaje w gestii pracodawcy. Dodatek ten jest instrumentem pozwalającym na oddziaływanie na nauczycieli, wywoływanie u nich pozytywnych postaw skutkującym szczególnym zaangażowaniem w pracę”.

Przypomnijmy, że nauczycielom z Rybnika już na początku 2020 r. obniżono dodatek motywacyjny z 80 do 40 zł. Od stycznia 2021 dodatek wynosi 1 zł brutto. Magistrat tłumaczy oszczędności „dziurą” w kasie miasta.

W najbliższym numerze Głosu Nauczycielskiego opublikujemy wywiad z Izabelą Faksą-Lerch, prezes Oddziału ZNP w Rybniku.

(JK, GN)

Rybnik: Dodatek motywacyjny 1 zł brutto dla nauczycieli to nie żart. Jest pomysł co zrobić z tymi pieniędzmi