Rząd chce dać “budżetówce” podwyżkę 4,4 proc. OPZZ: To za mało. Oczekujemy przynajmniej 12 proc.

Według Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zapisana w projekcie budżetu na 2022 r. podwyżka dla sfery budżetowej w wysokości 4,4 proc. jest niewystarczająca. Aby zrekompensować pracownikom rekordową inflację w 2021 r. podwyżka powinna wynieść co najmniej 12 proc.

Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy budżetowej na 2022 r. Zgodnie z nim, w 2021 r. produkt krajowy brutto (PKB) ma wzrosnąć o 4,9 proc., a w 2022 r. – o 4,6 proc. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 7,4 proc., natomiast w 2022 r. wzrośnie o 6,7 proc. Według prognoz rządu, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2022 r. w gospodarce narodowej wzrośnie do 5 922 zł.

W komunikacie rządu znalazła się też informacja o “zwiększeniu funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej”. Podwyżka dla “budżetówki” w 2022 r. ma wynieść jednak tylko 4,4 proc. To dużo poniżej planowanego wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce zarówno w tym roku jak i w kolejnym.

“Zauważamy, że rząd przychylił się do postulatów OPZZ i pozostałych central związkowych. To krok w dobrym kierunku, ale dalece niewystarczający. Ta propozycja rządu w połączeniu z wysoką inflacją, wzrostem cen podstawowych artykułów żywnościowych, usług czy stałych opłat związanych z utrzymaniem gospodarstw domowych nie sprawi, że trudna sytuacja materialna pracowników budżetówki ulegnie poprawie” – czytamy w stanowisku OPZZ.

W lipcu br. inflacja dobiła do rekordowych od wielu lat 5 proc. W przyszłym roku poziom inflacji również pozostanie na wysokim poziomie. Według prognoz rządu inflacja wyniesie 3,3 proc.

Centrala przypomniała, że w Polsce nadal obowiązuje stan epidemii, a to właśnie dzięki zaangażowaniu pracowników m.in. urzędów, służb i inspekcji “rząd mógł skutecznie realizować działania w zakresie zwalczania koronawirusa”. “Zbliża się czwarta fala COVID-19. Na pracowników będą nakładane kolejne zadania” – podkreślił OPZZ.

Dlatego OPZZ podtrzymuje postulat co najmniej 12 proc. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.

Postulat ten pojawił się w Radzie Dialogu Społecznego zgłoszony przez OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych już w maju bieżącego roku. “12 sierpnia wystosowaliśmy kolejne, wspólne stanowisko w tej sprawie. 18 sierpnia organizacje członkowskie OPZZ reprezentujące pracowników państwowej sfery budżetowej skierowały pismo do premiera, w którym zapowiadają podjęcie zgodnych z prawem działań, aby przypomnieć, że bez pracowników tej sfery polskie państwo nie jest w stanie funkcjonować” – przypomniał OPZZ.

Urzędnicy Ministerstwa Finansów zapewniają jednocześnie, że sytuacja finansów państwa jest w świetnym stanie, a pieniędzy w budżecie nie brakuje.

W projekcie budżetu na 2022 r. znalazło się też m.in.:
* zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75 proc. PKB;
* środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego;
* waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. o 4,89 proc.;
* finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 2,2 proc. PKB,
* zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Przewiduje się, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł. Wydatki budżetu państwa zaplanowano na poziomie 505,6 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2022 r. nie więcej niż 30 mld zł.

(PS, GN)