Rząd chce zmienić zasady ściągania podatku na zajęcia sportowe dla dzieci

Pieniądze z dochodów z reklam napojów alkoholowych nie będą już wpływać bezpośrednio na Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów, ale na konta urzędów skarbowych. Według rządu, takie rozwiązanie poprawi ściągalność podatku

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, których autorem jest Ministerstwo Sportu.

Nowe rozwiązania dotyczą przede wszystkim zmian w sposobie ściągania podatku, z którego finansowane są zajęcia sportowe uczniów. Chodzi o opłatę za reklamowanie napojów alkoholowych. Dziś opłata ta jest wnoszona przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. stacje telewizyjne, supermarkety, sklepy, agencje reklamowe, restauracje) w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem VAT na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Fundusz znajduje się pod nadzorem ministra sportu.

Według rządu, takie rozwiązanie nie zapewnia szczelności systemu, ponieważ zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca tej opłaty (DRA-1) składana jest przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych do urzędów skarbowych. Oznacza to, że inny podmiot otrzymuje pieniądze, (tj. minister sportu), a inny deklarację związaną z tą opłatą (tj. naczelnik urzędu skarbowego), co „negatywnie wpływa na efektywność poboru tej opłaty”.

„W praktyce podmioty reklamujące napoje alkoholowe najpierw wysyłają deklarację do urzędu skarbowego (do 20. dnia danego miesiąca), a następnie wnoszą opłatę na rachunek Funduszu (do końca danego miesiąca). Z jednej strony oznacza to utrudnienie dla tych podmiotów, z drugiej – urzędy skarbowe nie mogą skutecznie kontrolować wpłat” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Dlatego opłata za reklamowanie napojów alkoholowych wnoszona będzie na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Dopiero potem wpływy z tej opłaty będą przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. „Rozwiązanie takie ułatwi powiązanie płatności z deklaracją, co usprawni przekazywanie środków z opłaty do Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dodatkowo ułatwi to czynności kontrolne i ewentualne wyegzekwowanie należności w przypadku braku wpłaty” – ocenili autorzy projektu.

Obecnie Fundusz otrzymuje pieniądze od 910 podmiotów. Do końca 2018 r. z wpłatami na jego rzecz zalegało 28 podmiotów. W 2018 r. Fundusz powinien otrzymać 62,6 mln zł. Do końca 2018 r. Fundusz naliczył 11,7 mln zł odsetek za zwłokę we wpłatach.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.

(PS, GN)