Rząd dofinansuje żłobki

Państwo dopłaci rodzicom 400 zł za pobyt ich dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Rząd przyjął dziś projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej

Według autorów projektu, „Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami związanym z niekorzystnymi trendami demograficznymi”. Z prognoz Eurostatu wynika, że w ciągu najbliżej dekady populacja naszego kraju może się zmniejszyć o prawie 1 mln osób. Rząd liczy, że nowe rozwiązania „będą zachętą do posiadania większej liczby dzieci” oraz stworzą lepsze warunki dla ich wychowania.

W ustawie znalazły się więc pomysły dotyczące wzmocnienia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o dodatkowe dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie ma pokryć opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć będzie dzieci, które nie zostaną objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (o tym niżej).

Wsparcie w wysokości 400 zł ma otrzymać bezpośrednio podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna. Zadanie to ma zrealizować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopłaty wejdą w życie 1 kwietnia z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Rząd szacuje, że wsparciem zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci.

Rodzice będą też mogli skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Chodzi o nowe świadczenie kierowane do rodzin z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Wsparcie nie zostanie uzależnione od dochodów rodziny i nie zostanie opodatkowane.

Kwota świadczenia będzie wypłacana w miesięcznych częściach/ratach. Miesięczna wysokość wsparcia ma wynosić 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok.Rozwiązanie to wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Szacuje się, że w 2022 r. ze wsparcia skorzysta ok. 600 tys. dzieci.

(PS, GN)