Rząd nie ma pieniędzy? Właśnie przedstawił budżet bez deficytu

Przyszłoroczny budżet ma wynieść 429,5 mld zł i będzie to pierwszy po 1990 r. budżet bez deficytu. Rząd chce wydać więcej m.in. na wojsko, policję i Służbę Ochrony Państwa. O edukacji – milczy

– Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2020 jest wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz od 1990 r. planujemy budżet bez deficytu. Nasz projekt nie tylko gwarantuje stabilność finansów publicznych, ale zapewnia też finansowanie kluczowych społecznych i rozwojowych programów rządu m.in.: programu 500+ na pierwsze dziecko, przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych czy obniżenia podatku PIT – poinformował minister finansów Marian Banaś. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt budżetu na 2020 r. – Zrównoważenie budżetu jest możliwe dzięki istotnemu uszczelnieniu systemu podatkowego – w ciągu ostatnich lat wpływy podatkowe zwiększyły się o około 100 mld zł. W dużej mierze to zasługa zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów, reformy Krajowej Administracji Skarbowej i doskonałej współpracy z profesjonalnie zarządzanymi służbami – pochwalił się minister finansów.

To ważne, ponieważ zarówno była wicepremier Beata Szydło jak i minister edukacji Dariusz Piontkowski twierdzili dotąd, że państwa polskiego nie stać na oczekiwane przez związki zawodowe podwyżki dla nauczycieli, a budżet nie wytrzymałby postulowanych przez ZNP podwyżek w wysokości 30 proc. w 2019 r. Teraz okazuje się, że w państwowej kasie jest tyle pieniędzy, że w przyszłym roku nie trzeba będzie się dodatkowo zadłużać.

Szczegóły ustawy budżetowej na 2020 r. poznamy dopiero za kilka dni. Ministerstwo Finansów poinformowało jedynie o priorytetach związanych z wydatkami w przyszłym roku. Niestety wśród nich nie wymieniono edukacji. W przyszłym roku dochody i wydatki mają zostać zrównoważone i wynieść 429,5 mld zł. Wśród priorytetów rząd wymienił m.in.:

* finansowanie rozszerzonego Programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego,
* finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
* realizację świadczeń rodzinnych, która zakłada podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r., wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.,
* wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,
* realizację rządowego programu „Dobry start” – wsparcie finansowe w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
* waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24%,
* zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową (zaplanowano o około 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.),
* zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
* dalszy wzrost wydatków na zdrowie,
* finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
* zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych,
* realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
* realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
* realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Rząd jednocześnie planuje (od października 2019 r.) obniżenie pierwszej stawki podatkowej z 18 do 17 proc.

W 2020 r. produkt krajowy brutto (PKB) ma wzrosnąć – jak szacuje rząd – o 3,7 proc., a inflacja – o 2,5 proc. Wynagrodzenia w gospodarce mają pójść w górę o 6,3 proc., a konsumpcja – o 6,4 proc.

O ewentualnych podwyżkach w oświacie rząd milczy. Więcej szczegółów poznamy, gdy projekt ustawy budżetowej na 2020 r. trafi za kilka dni do Rady Dialogu Społecznego.

O tym, że od stycznia 2020 r. nauczyciele nie powinni spodziewać się kolejnych podwyżek, mówił ostatnio przedstawicielom związków zawodowych szef MEN. Pisaliśmy o tym tutaj:

W styczniu 2020 r. podwyżki nie będzie

(PS, GN)