Rząd odmrozi odpis na fundusz świadczeń socjalnych wszystkim, tylko nie nauczycielom

Jeszcze w tym roku wzrośnie odpis na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych służb mundurowych oraz pracowników w gospodarce narodowej. Jedyną grupą, której odpis nie zostanie zwiększony, są nauczyciele

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (tzw. ustawy okołobudżetowej).

Nowelizacja dotyczy zmiany stawek odprowadzanych na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. Rząd chce zwiększyć od 1 sierpnia 2019 roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin. Zmiana ta dotyczy emerytów i rencistów – byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej.

Zgodnie z projektem, od 1 sierpnia br. podstawą do ustalenia odpisu będą środki na emerytury i renty w wysokości obliczonej nie – jak dziś – na rok 2013, ale na rok 2014.

Zwiększyć ma się też podstawa naliczania funduszu świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników w gospodarce narodowej. Od 1 sierpnia br. Podstawą będzie już nie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce w II półroczu 2013 r., ale w II półroczu 2014 r. Podstawa ta wzrośnie więc z 3278 zł do 3389 zł.

W ten sposób, jedyną grupą zawodową, której odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostanie zamrożony, będą nauczyciele. Rząd nie zamierza bowiem zmienić art. 3 wspomnianej ustawy (tj. ustawy okołobudżetowej), a odpis na ZFŚS będzie ustalony na obecnym poziomie – tj. kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia 2013 r.

Odmrożenie stawek odpisu na ZFŚS dla wojska ma kosztować ponad 2,1 mld zł, dla służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji – ponad 1,1 mld zł, a służb podległych Ministerstwu Sprawiedliwości – 135 mln zł.

(PS, GN)