Rząd w ostatniej chwili przypomniał sobie o zdolnych uczniach. Stypendia będą wyższe

Stypendia Prezesa Rady Ministrów, które uczniowie otrzymają w roku szkolnym 2019/2020, zostaną podwyższone. Mało brakowało, a urzędnicy zapomnieliby opublikować stosowne rozporządzenie przed 1 września.

Wypłacane najzdolniejszym uczniom stypendium nie zmieniło się od 2005 roku, czyli od czternastu lat! Do tej pory młodzi ludzie otrzymywali 258 zł miesięcznie wypłacane w dwóch ratach.

Rząd postanowił podwyższyć tę kwotę do 300 zł miesięcznie. To nadal mniej (o 200 zł) niż wynosi choćby dodatek „500+”, jaki rodzice otrzymują na każde dziecko.

Na stypendium mogą liczyć tylko najlepsi uczniowie. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, jeżeli uczeń ten otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na stypendium ma szansę tylko jeden uczeń danej szkoły. W ostatnich latach stypendium przyznawano średnio 3779 uczniom z całego kraju. Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca.

Mało brakowało, a uczniowie mogliby nie otrzymać tegorocznej „podwyżki”. Choć rozporządzenie zostało podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego już 3 stycznia 2019 r. (czyli ponad siedem miesięcy temu), to opublikowano je niemal w ostatniej chwili, bo 26 sierpnia br., tj. na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

(PS, GN)