Rząd zmienia reguły Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W 2020 r. z rządowych pieniędzy na wsparcie czytelnictwa dzieci i młodzieży skorzystają uczniowie wszystkich typów szkół oprócz szkół branżowych II stopnia

Tak zakłada przyjęta przez rząd nowelizacja uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W 2020 r. ze środków zagwarantowanych w programie będą mogły skorzystać wszystkie typy szkół oprócz szkół branżowych II stopnia, czyli: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.

Wsparcia nie otrzymają branżowe szkoły II stopnia, ponieważ oficjalnie zaczną one funkcjonować już po terminie składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Ostatnie wnioski o udzielenie wsparcia na rok 2020 dyrektorzy szkół będą składać do organów prowadzących do dnia 6 grudnia 2019 r., natomiast szkoły branżowe II stopnia wystartują 1 września 2020 r.

Nowelizacja Narodowego Programie Rozwoju Czytelnictwa uwzględnia również zmiany w organizacji szkół policealnych, które od dnia 1 września 2019 r. funkcjonuje bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, lecz jako szkoły, w której kształcenie, w zależności od nauczanego zawodu, jest prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Dlatego wsparcie finansowe trafi jedynie do szkół policealnych, w której kształcenie jest prowadzone w formie dziennej.

Budżet programu wynosi 30 mln zł. Maksymalną wysokość wsparcia finansowego określono w następujący sposób:
1) 4 304 szkoły „małe” (do 70 uczniów) – 2 480 zł;
2) 5 421 szkół „średniej wielkości” (od 71 uczniów do 170 uczniów) – 4 000 zł;
3) 6 940 szkół „dużych” (od 171 uczniów) – 12 000 zł;
4) 252 bibliotek pedagogicznych – 4 600 zł;

5) dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
a) do 70 – 1 600 zł,
b) od 71 do 170 – 2 500 zł,
c) więcej niż 170 – 4 500 zł.

Dla szkół i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe będą przekazywane w formie dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne.

Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne lub bezpośrednio szkoły i biblioteki pedagogiczne będą zamawiały książki do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w wydawnictwach, księgarniach i hurtowniach książek. Dzięki temu zwiększą się dochody mikroprzedsiębiorców oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Ze środków programu kupowane są lektury i nowości wydawnicze (książki do poczytania), natomiast nie są nabywane podręczniki szkolne.

Szkoły będą mogły składać wnioski o pieniądze z programu na zakup książek do 6 grudnia 2019 r. (do tej pory mogły to robić do 31 października każdego roku).

Jak liczy rząd, efektem wprowadzonych zmian będzie uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz podjęcie działań promujących rozwój czytelnictwa wśród uczniów w 2020 r.

(PS, GN)