Samorządowcy chcą większych nakładów na oświatę. W Gdańsku pokazali 21 nowych postulatów

Prezydenci miast polskich ogłosili 4 czerwca br. w Gdańsku 21 postulatów samorządowych. Znalazło się wśród nich m.in. zwiększenie nakładów na edukację przez państwo i godne wynagradzanie nauczycieli.

W spotkaniu „Samorządna Rzeczpospolita” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku wzięło udział kilkuset samorządowców. Sesja odbyła się w ramach Święta Wolności i Solidarności, zorganizowanego dla uczczenia 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r.

Na spotkaniu zaprezentowano 21 tez, które po konsultacjach „z mieszkańcami, sektorem pozarządowym i całym środowiskiem samorządowym” mają zostać zaprezentowane 31 sierpnia jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej. Na podstawie postulatów mają powstać projekty ustaw, które autorzy tez chcą złożyć pod obrady nowego parlamentu.

Tezy prezentowali m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jak podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, postulaty te wymagają szerokiej dyskusji i doprecyzowania.

– W naszej ocenie przyszłość samorządów jest zagrożona, chcemy włączyć się do wyborów i wesprzeć listy Koalicji Europejskiej w wyborach parlamentarnych – powiedział.

21 tez samorządowych:

1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie praw lokalnych,

2. Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniom,

3. Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową,

4. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny – zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności,

5. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw,

6. Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli,

7. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne,

8. Decentralizacja służby zdrowia,

9. Skuteczna ochrona środowiska,

10. Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej,

11. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego,

12. Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej,

13. Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy,

14. Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych,

15. Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego,

16. Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych,

17. Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego,

18. Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami,

19. Odpolitycznienie mediów publicznych,

20. Policja municypalna,

21. Przywrócenie służby cywilnej.

(JK)

Fot: Aleksandra Dulkiewicz/Twitter