Samorządowcy o zdalnym nauczaniu. „Trzeba zmienić kalendarz roku szkolnego”

Unia Metropolii Polskich apeluje do MEN o podjęcie decyzji w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego dotyczących nie tylko zakończenia roku ale także przesunięcia terminów egzaminów oraz początku kolejnego roku szkolnego, a także zmian w podstawach programowych, tak „by zdalne nauczanie służyło jedynie ugruntowaniu wiedzy i powtórzeniu materiału”.

„Polskiej oświacie potrzebne są rozwiązania systemowe w zakresie e-nauczania, ale nowe regulacje powinny być przemyślane i przetestowane. Powinny też uwzględniać nie tylko rozwiązania techniczne ale także możliwości wypełnienia ich odpowiednimi treściami” – czytamy m.in. w liście Tadeusza Truskolaskiego, prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich do ministra Dariusza Piontkowskiego.

Według UMP zaproponowany w rozporządzeniu MEN sposób kształcenia na odległość wyklucza osoby w pewnym sensie już wykluczone cyfrowo, jak i z niepełnosprawnościami, a także uczniów, których rodzice są pracownikami medycznymi lub pracownikami innych służb skierowanych do zwalczania epidemii”

 „Niestety w zakresie funkcjonowania systemu oświaty mamy obecnie do czynienia z niejasnym, wręcz sprzecznym przekazem, który wprowadziły ostatnie, ogłoszone popołudniu w piątek, 20 marca, zalecenia Pana Ministra” – czytamy w wystąpieniu. Chodzi o możliwości, jakie placówki oświatowe posiadają w zakresie kształcenia na odległość.

Według UMP ograniczone są także możliwości uczniów w korzystaniu z e-learningu. „W przypadku wielu rodzin na wyposażeniu gospodarstwa domowego jest tylko jeden komputer, który służy całej rodzinie (łącznie z rodzicami, wykonującymi pracę zdalną) – co ma być priorytetem w danym momencie, powstaje dylemat – szkoła czy też praca?” – wskazuje Prezes UMP.

Dlatego w ocenie Unii Metropolii Polskich „istnieją uzasadnione obawy, że przygotowane w pośpiechu rozporządzenie MEN dotyczące zdalnego nauczania nie pociągną za sobą faktycznych rozwiązań, przenoszą natomiast ciężar realizacji zadań edukacyjnych na rodziców”.

Pełne stanowisko UMP można znaleźć tutaj:

Koronawirus. Pismo Prezesa UMP do Ministra Edukacji w sprawie e-learningu

(JK, GN)