Samorządy będą mogły otworzyć żłobki i przedszkola

Od 6 maja organy prowadzące będą mogły otwierać żłobki i przedszkola – zapowiedział dziś premier Mateusz Morawiecki. To kolejny etap otwierania gospodarki w czasie pandemii koronawirusa

Rząd zamierza wprowadzić kolejny etap luzowania obostrzeń w okresie pandemii. – Od 6 maja chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka i każdego przedszkola przez organy założycielskie. Jednak my to umożliwiamy – poinformował szef rządu. – Jednocześnie wytyczne ministra zdrowia określą warunki, na jakich otwarcie to będzie możliwe – dodał.

W praktyce więc o otwarciu poszczególnych placówek zdecydują samorządy. Nie wiadomo jeszcze, na jakich zasadach ma się to odbywać, jak liczne będą grupy przedszkolne, na jakich zasadach rodzice będą mogli oddawać swoje dzieci pod opiekę tych placówek. – Zachęcamy do tego, by samorządy w odpowiednich warunkach otwierały żłobki i przedszkola. Zapewnimy środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne – obiecał premier.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący będzie mógł ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Rodzice, którzy nie umieszczą dziecka w przedszkolu czy żłobku, nadal mają otrzymywać zasiłek opiekuńczy.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy rząd zamierza przywracać szkoły do pracy stacjonarnej. – W kolejnych etapach można rozważać formę opiekuńczą również w klasach I-III po to, żeby odciążyć rodziców, którzy muszą wrócić do pracy. Natomiast forma edukacyjna to regulacja obejmująca znacznie większą i szerszą grupę osób. O niej będziemy komunikowali odrębnie – zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Przypomnijmy – zgodnie z ostatnimi decyzjami placówki oświatowe mają prowadzić kształcenie zdalne do 26 maja br.

W tej sytuacji znaczenia nabiera wczorajszy apel ZNP:

ZNP: Nie wyrażamy zgody na narażanie zdrowia i życia ponad 350 tysięcy nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych

Jakie jeszcze obostrzenia mają być luzowane?
Od poniedziałku 4 maja 2020 roku rząd znosi ograniczenia:
* centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków
* rząd wprowadzi limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. W centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court)
* usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa
* hotele i obiekty noclegowe nie mogą jednak prowadzić restauracji i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.
* rząd uchyli zakaz handlu w weekendy w wielkopowierzchniowych sklepach budowlanych
* rząd uchyli zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Instytucje kultury jednak będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować ma organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną
* osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły korzystać z rehabilitacji leczniczej. Salony masażu jednak nadal pozostają zamknięte

(PS, GN)