Samorządy: Ruchy kadrowe? Mogą dotyczyć przede wszystkim młodych nauczycieli. Na razie czekamy na arkusze…

Subwencja nie pokrywa wydatków ponoszonych na oświatę. W przypadku Grudziądza w 2019 r. pokryła jedynie 65 proc. wydatków. W tym roku będzie podobnie. Środki w subwencji są niedoszacowane. Dlaczego? To pytanie do ministra edukacji.

Z Kamilą Melkowską-Lemke, dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, rozmawia Katarzyna Piotrowiak

(…)

W trakcie naszej rozmowy poprzedzającej ten wywiad poruszyłyśmy temat zwolnień w oświacie. Wspominała Pani, że istnieje obawa co do sytuacji nauczycieli o najkrótszym stażu zawodowym.

– Muszę sprecyzować. Miałam na myśli osoby zatrudnione na zastępstwo, czyli takie, które posiadają umowy na czas określony. Nie wskazuję tu wprost nauczycieli stażystów czy nauczycieli kontraktowych, tylko osoby, które zostały zatrudnione na przykład na czas nieobecności innego nauczyciela będącego na urlopie dla poratowania zdrowia czy na urlopie rodzicielskim.

Jednak na zastępstwa bardzo często przyjmowani są młodzi nauczyciele…

– Najczęściej tak, aczkolwiek nawet jeśli od razu po wygaśnięciu umowy nie mogą dla siebie znaleźć zatrudnienia, to zdarzają się im później powroty do zawodu. To dotyczy także tych, którzy zrezygnowali z zawodu nauczyciela z powodów finansowych. Nie wszyscy nauczyciele odnajdują się w innej pracy.

Ile Pani zna takich przypadków?

– Kilka. Sądzę, że to się może zdarzać, bo nauczyciele to w większości ludzie z pasją. Oni nieprzypadkowo znaleźli się w szkołach.

Pytanie tylko, czy będą mieli do czego wracać. Jakich ruchów kadrowych można się spodziewać wiosną tego roku w Pani mieście?

– Ruchy kadrowe będą, ale nie przewiduję sytuacji, żeby wiele osób nagle miało stracić pracę. Może się zdarzyć, że nauczyciele będą uzupełniali etat w innej placówce.

Powiększy się liczba tych, którzy będą uzupełniać pensum w innych szkołach?

– Trudno teraz przewidzieć, ale taką mamy tendencję w skali całego kraju. O konkretach będzie można porozmawiać dopiero za kilka miesięcy, jak dyrektorzy przedstawią arkusze organizacyjne. Nie sądzę jednak, by nauczyciele z dużym doświadczeniem zawodowym mieli jakieś problemy z dalszą pracą.

Czyli w lepszej sytuacji są nauczyciele z największym stażem?

– Tak. I dodam, że w mojej ocenie tak być powinno. Pierwszeństwo mają nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania. Trzeba jednak zaczekać do sierpnia. Jeszcze raz podkreślam: nie przewiduję istotnych zmian, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia, a osoby zatrudnione na zastępstwo mają świadomość, że jest to praca na czas określony. Będę podejmować starania, aby młodzi ludzie, którzy już sprawdzili się w roli nauczyciela, nie odchodzili z zawodu.

(…)

Kogo pilnie szukacie?

– W szczególności informatyków i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Niestety, biorąc pod uwagę ofertę finansową w oświacie, trudno nam konkurować z przedsiębiorstwami.

Jak sytuacja finansowa gminy przekłada się na sytuację w oświacie?

– Subwencja nie pokrywa wydatków ponoszonych na oświatę. W przypadku Grudziądza w 2019 r. pokryła jedynie 65 proc. wydatków. W tym roku będzie podobnie.

Mimo zwiększonej o kilka miliardów subwencji?

– Środki są niedoszacowane.

Dlaczego tak się dzieje?

– To pytanie do ministra edukacji.

Nigdy nie monitowaliście o dodatkowe środki na oświatę, skoro jest niedoszacowana?

– Oczywiście, że tak. Występujemy systematycznie o przyznanie dodatkowych środków na poszczególne zadania. W odpowiedzi otrzymujemy pewne kwoty, ale nie takie, jakie by nas satysfakcjonowały.

A jakie kwoty by was satysfakcjonowały?

– Każdy samorządowiec chce, by pokryły jak najwięcej zadań. My w 2019 r. dołożyliśmy do oświaty ok. 70 mln zł. To jest potężne obciążenie. Obecnie, jak sądzę, wszyscy samorządowcy w kraju domagają się od rządu zwiększenia subwencji.

Skąd wzięliście te brakujące 70 mln zł?

– Z budżetu gminy. Jak trzeba znaleźć 70 mln zł, to nie ma wyjścia, czasami trzeba z czegoś zrezygnować…

(…)

Dziękuję za rozmowę.

***

To jest fragment wywiadu z Głosu Nauczycielskiego nr 5 z 29 stycznia br. Całość w wydaniu papierowym oraz w wydaniu elektronicznym: ewydanie.glos.pl