Samowola z regulaminami. ZNP wystąpił do inspekcji pracy

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, inspektorzy pracy powinni sprawdzić legalność wydawanych przez niektórych dyrektorów szkół i placówek oświatowych regulaminów pracy zdalnej

ZNP wystąpił do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie wydawania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych regulaminów pracy zdalnej bez uprzedniego przedłożenia tych regulaminów zakładowym organizacjom związkowym w celu uzgodnienia ich treści.

Według Związku, GIP powinien ocenić, czy dyrektorzy są w ogóle uprawnieni do wprowadzania w swoich placówkach podobnych dokumentów.

“Na mocy art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracodawcom przyznano możliwość zlecenia pracownikom pracy zdalnej. W ustawie tej nie przyznano natomiast pracodawcom prawa wydawania regulaminów określających zasady takiej pracy. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego oznacza to, iż w zakresie tym zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu pracy” – czytamy w piśmie ZNP do GIP.

W opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie ulega wątpliwości, że dyrektorzy szkół i placówek oświatowych nie mogą pomijać zakładowych organizacji związkowych w procesie ustalania regulaminów określających zasady pracy zdalnej.

(PS, GN)