Sędziowie i adwokaci z nauczycielami!

Jako sędziowie i byli uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się prowadzeniu kampanii nienawiści przeciwko nauczycielom – napisali sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Sędziowie przypomnieli o milionach złotych, jakie w ostatnich latach przeznaczono na kłamliwą propagandę wymierzoną w środowiska prawnicze i sędziowskie. Na „głoszenie nieprawdziwych i szkalujących” sędziów wypowiedzi pozwalali sobie najważniejsi urzędnicy w kraju, w tym prezydent RP, premier oraz ministrowie.

„Dziś mowa nienawiści ze strony polityków uderza w kolejną grupę zawodową, w nauczycieli. Dostrzegamy szereg analogii do sytuacji sędziów, chociażby próbę dzielenia środowiska na kierownictwo związków zawodowych i nauczycieli (tzw. sędziowie pałacowi i sędziowie rejonowi) czy twierdzenie, że osoby zabierające publicznie głos są politykami, co w opinii publicznej ma je zdyskredytować. Oba środowiska, sędziowskie i nauczycielskie ponoszą koszty nieudanych i szkodliwych reform, prowadzonych przez polityków bez rzeczywistych konsultacji z tymi środowiskami, często pomimo szeregu ostrzeżeń i wbrew merytorycznym argumentom” – czytamy w stanowisku przyjętym przez Zarząd Iustiti. Sędziowie zauważyli, że kampania nienawiści przeciwko nauczycielom toczy się też w internecie – z wykorzystaniem anonimowych kont w mediach społecznościowych.

„Jako sędziowie i byli uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się prowadzeniu kampanii nienawiści przeciwko nauczycielom. Popieramy postulaty nauczycieli, ponieważ ich wynagrodzenia nie odpowiadają godności tego zawodu, tak samo jak popieraliśmy i nadal popieramy słuszne żądania płacowe pracowników sądów i prokuratur” – podkreślili sędziowie.

Ich zdaniem, nie wolno nazywać protestu nauczycieli „politycznym” tylko dlatego, że nie odbywa się on po myśli rządzących polityków. W tej sytuacji sędziowie radzą nauczycielom zachować solidarność zawodową i wzajemnie udzielać sobie wsparcia. „Właśnie dzięki temu i poparciu obywateli od dłuższego czasu walczymy o wolne sądy. Sądy niezależne od polityków, także dla nauczycieli, którzy tak jak każdy z nas mogą być w sporze z Państwem” – zauważyli sędziowie.

Przypomnieli też, że adwokaci zaoferowali nauczycielom bezpłatną pomoc prawną. Tak uczyniła m.in. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, która w dniach 10-12 kwietnia w godzinach 15-19 w siedzibie ORA w Warszawie udzielać będzie nauczycielom porad.

Wcześniej inicjatywa „Wolne Sądy” opublikowała poradnik dla strajkujących nauczycieli.

(PS, GN)