Sejm przywróci wcześniejszą emeryturę nauczycieli? W parlamencie jest petycja

Przywrócenia uprawnień emerytalnych nauczycieli domaga się autor jednej z petycji, która wpłynęła do Sejmu. Gdyby posłowie ją przyjęli, to nauczyciele mogliby korzystać z uprawnień po 30 latach pracy, w tym 20 w oświacie

“Opierając się o prawo dane mi w konstytucji >>Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywaniem przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji RP)<<, proszę o przywrócenie przepisu zlikwidowanego w 2008 r. Pozwalał on na odejście na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 lat w oświacie, bez względu na wiek” – tak brzmi petycja, którą złożył w Sejmie jeden z anonimowych nauczycieli (autor nie zgodził się upublicznić swoich danych).

Według autora tej inicjatywy, “otworzenie drogi i umożliwienie odejścia na emeryturę dla grup: nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów itp. jest w interesie Państwa i zainteresowanych nauczycieli, którym tą możliwość odebrano”.

Pismo trafiło do sejmowej Komisji ds. Petycji. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, komisja może na tej podstawie przygotować np. projekt ustawy, przygotować poprawkę do procedowanego już projektu ustawy, przedstawić opinię na rzecz innej komisji sejmowej lub też petycję odrzucić.

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury nauczyciele definitywnie stracili w 2008 r. Dziś mogą z niej skorzystać tylko nauczyciele, którzy na dzień 31 grudnia 2008 r. mieli co najmniej 30 lat stażu pracy, w tym minimum 20 lat pracy w oświacie w wymiarze minimum 1/2 pensum.

19 lipca br. Sejm przywrócił prawo do wcześniejszej emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy mogą skorzystać ze świadczeniach po 25 latach służby (bez względu na wiek). Ustawa dotyczy funkcjonariuszy policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straży Granicznej, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje natomiast nad analogicznymi rozwiązaniami, które dotyczyłyby żołnierzy (projekt ustawy został już przygotowany i znajduje się na etapie konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych).

(PS, GN)