Sejm zdecydował w sprawie pomocy dla Ukraińców w Polsce

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowelizacja zakłada m.in. przedłużenie Ukraińcom legalności pobytu, a także powiązanie od przyszłego roku wypłat m.in. 800 plus z obowiązkiem szkolnym dla ukraińskich dzieci.

Projekt powstał w MSWiA we współpracy m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia i z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Za nowelizacją ustawy głosowało 381 posłów, 19 było przeciw (14 z Konfederacji i pięciu z PiS), a 20 (wszyscy z PiS) wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada m.in. przedłużenie do 30 września 2025 r. legalności pobytu Ukraińcom, którym nadano numer PESEL UKR, a także powiązanie od przyszłego roku wypłat m.in. 800 plus z obowiązkiem szkolnym dla ukraińskich dzieci.

W nowelizacji wskazano także m.in. maksymalny, 36-miesięczny okres, w którym uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego. Rozwiązanie dotyczyć będzie uczniów, którzy udział w zajęciach rozpoczęli w latach 2022/2023 i 2023/2024.

Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, miałaby wejść w życie 1 lipca. Teraz trafi pod obrady Senatu.

Ustawa znajduje się tutaj

(GN)

Wiceminister Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci przebywających w Polsce

Raport Fundacji British Council – uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacji