Inicjatywa obywatelska „Pensje z budżetu” wraca na forum Sejmu. Projekt dotyczący nauczycielskich wynagrodzeń „odmrożony”!

Sejm tuż po świętach wielkanocnych (w środę 15 kwietnia br.) zajmie się zgłoszonym przez ZNP obywatelskim projektem ustawy gwarantującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń w pełnej wysokości z budżetu państwa. Środki na wynagrodzenia nauczycieli byłyby zabezpieczone w budżecie państwa i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej. To oznacza, że nie można by tych pieniędzy wydać na inny cel, np. spłatę długów samorządu.

Kancelaria Sejmu opublikowała porządek posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 15-16 kwietnia 2020 r., czyli tuż po świętach wielkanocnych.

Jak wynika z porządku obrad, posłowie zajmą się kilkoma obywatelskimi projektami ustaw, które zgłoszono jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu. W tym obywatelskim projektem ustawy przedstawionym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. To projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (inicjatywa obywatelska „Pensje z budżetu”).

Decyzja Sejmu nie jest zaskoczeniem. Już w lutym br. pisaliśmy w Głosie Nauczycielskim, że Sejm „odmroził” obywatelski projekt ustawy gwarantującej nauczycielom pensje z budżetu państwa. 22 listopada 2019 r. marszałek Sejmu Elżbieta Witek postanowiła o skierowaniu projektu do (ponownego) I czytania na posiedzeniu Sejmu. Samemu projektowi nadano też nowy numer (tj. – druk nr 33).

>> Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego projektu – TUTAJ

>> Treść projektu „Pensje z budżetu” – TUTAJ

Jak nas informowało wtedy Centrum Informacyjne Sejmu, „odmrożenie” projektu to efekt przepisów ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Projekty ustaw, które Sejm nie zdążył rozpatrzyć do końca kadencji, przepadają, a parlament nowej kadencji zaczyna z legislacyjną „czystą kartą”. Zasada ta nie dotyczy jednak obywatelskich projektów ustaw, których nie wolno Sejmowi wyrzucić do kosza, ale w nowej kadencji rozpatrzyć od nowa. Dlatego właśnie marszałek Sejmu musiała nadać projektowi ZNP nowy numer i skierować do I czytania, które odbędzie się 15 kwietnia br.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego został złożony przez ZNP w Sejmie w czerwcu 2016 r. Zakłada on odpowiedzialność rządu za wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń.

Projekt ma na celu usprawnienie wypłaty nauczycielskich wynagrodzeń. Dziś nauczyciele znajdują się bowiem między młotem a kowadłem, a konkretnie – między rządem, który decyduje o wysokości subwencji oświatowej (czyli puli przeznaczonej głownie na pensje w edukacji) a samorządami, które alarmują, że subwencja jest zbyt mała, a tym samym – środków na nauczycielskie wynagrodzenia brakuje.

Gdy prezes ZNP Sławomir Broniarz po raz pierwszy prezentował projekt posłom na sali plenarnej Sejmu we wrześniu 2016 r., przekonywał, że funkcjonujący „od kilkunastu lat absurdalny system, w którym nikt za nic nie odpowiada i gdzie można praktycznie bezkarnie okradać ludzi z ich pieniędzy, należy wreszcie zmienić”. – Nie domagamy się niczego nadzwyczajnego. Tak za pensję urzędnika odpowiada minister, policjanta – komendant główny, żołnierza – minister obrony, a posła – marszałek Sejmu, tak za nauczycielskie wynagrodzenie też musi być odpowiedzialny konkretny organ państwa. Chcemy, żeby nim był minister edukacji narodowej – mówił prezes Związku.

13 września 2016 r. Sejm zdecydował o odesłaniu projektu do sejmowych komisji. W tym momencie projekt utknął w sejmowej zamrażarce – posłowie niby mieli się nim zająć, ale w praktyce nie uczyniono nic, by sprawę ruszyć z miejsca.

W sejmowej zamrażarce znalazło się w sumie aż 26 obywatelskich projektów ustaw. W maju 2016 r. do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy dotyczy wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy.

Posłowie do legislacyjnej „zamrażarki” wysłali też wniesiony 2 października 2018 r. obywatelski projekt ustawy – emerytura bez podatku. W projekcie znalazł się pomysł likwidacji obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

W październiku 2015 r. przekazana została do Sejmu obywatelska nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakładająca organizację religii w szkołach średnich tylko na życzenie uczniów.

W poprzedniej kadencji przez całą procedurę legislacyjną w Sejmie i Senacie z powodzeniem przebrnęły tylko dwa projekty. Pierwszy to przygotowany przez NSZZ „Solidarność” zakaz handlu w niedzielę, a drugi to nowe rozwiązania emerytalne dla służb mundurowych autorstwa związkowców mundurowych.

Tego samego dnia, kiedy prezes ZNP przedstawi ponowie w Sejmie inicjatywę „Pensje z budżetu” posłowie zajmą się także kilkoma innymi projektami obywatelskimi. Czego one dotyczą? Zaostrzenia obecnych przepisów antyaborcyjnych, ochrony własności „przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego”, a także wprowadzenia kar więzienia za publiczne propagowanie lub pochwalanie (także w szkole lub w związku z edukacją i wychowaniem) „podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego”. Kolejny z projektów dotyczy zmian w prawie łowieckim (autorzy z Polskiego Związku Łowieckiego chcą, by legalne były polowania wykonywane przy udziale lub w obecności dzieci do 18 lat za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych, obecnie obowiązuje całkowity zakaz udziału dzieci w polowaniach).

(PS, GN)