Senat chce zwiększenia subwencji oświatowej jeszcze w tym roku. Wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie

Senat postanowił o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy ws wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022. Inicjatywa grupy senatorów zwiększa wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy w sprawie ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2022 r. poparło w głosowaniu 52 senatorów, 42 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Projekt trafi teraz do Sejmu. Do reprezentowania stanowiska Senatu upoważniony został senator Zygmunt Frankiewicz (KO).

Jak zapisano w uzasadnieniu projektu uchwały, w komunikacie prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 – oznacza to, że ceny wzrosły o 11,8 proc. Wskaźnik ten będzie stanowił podstawę do zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2022 – wskazali projektodawcy.

Podano, że subwencja oświatowa w 2004 r. stanowiła 2,72 proc. PKB, w 2012 r. – jeszcze 2,42 proc. PKB, ale w 2021 r. spadła do 1,98 proc. PKB. W efekcie w 2021 r. bieżące wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte subwencją były wyższe od łącznej kwoty subwencji już o 19,7 mld zł. Podano, że łączna kwota oświatowych wydatków bieżących była wyższa od sumy subwencji oświatowej i dochodów bieżących w tych działach o 31,4 mld zł.

W rezultacie z biegiem lat – jak wskazano – subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywała potrzeby wydatkowe w dziedzinie oświaty: wzrost subwencji był znacznie niższy niż wzrost wydatków na zadania oświatowe.

„Niewspółmierność ta dotyczy szczególnie lat 2016-2021. W 2015 r. łączna kwota subwencji (wraz z dotacjami na zadania bieżące) była niższa od wydatków bieżących na zadania nią objęte o 10,6 mld zł, a więc pozwalała na sfinansowanie 79,6 proc. wydatków. W 2021 r. subwencja była niższa od wydatków bieżących już o 19,7 mld zł, a więc pozwalała na sfinansowanie tylko 72,9 proc. wydatków bieżących” – napisano.

Projekt senatorów ws. zwiększenia subwencji oświatowej znajduje się tutaj

(JK, GN)

ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia MEiN ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji dla samorządów