Senat wybrał patronów 2023 roku. To Mikołaj Kopernik, Jan Matejko i Wisława Szymborska

Na mocy uchwał podjętych przez Senat patronami Roku 2023 będą: Mikołaj Kopernik, Jan Matejko i Wisława Szymborska. Wcześniej patronów przyszłego roku wskazał Sejm.

Szymborska to autorka 13 tomów poetyckich, a jej wiersze przetłumaczono na ponad 40 języków. Została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego – a także literacką Nagrodą Nobla. Rok 2023 został ogłoszony również rokiem twórcy teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika. W przyszłym roku przypada 550. rocznica jego urodzin. Na trzeciego patrona wybrano Jana Matejkę – autora m.in. słynnego obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”.

Wisława Szymborska

W przyszłym roku będziemy świętować 100. rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej, wybitnej poetki i laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W senackiej uchwale o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej czytamy m.in.: „O doniosłości literackiego dorobku Wisławy Szymborskiej świadczą nie tylko nagrody, ale także fakt, że Szymborska wciąż ma wierne grono czytelników w Polsce i za granicą. Inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, a także zwykłych czytelników, którzy znajdują w jej poezji odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tematy, które poruszała w swojej poezji, wciąż są aktualne. Forma, jaką się posługiwała, ciągle zachwyca mistrzostwem”

Mikołaj Kopernik

W przyszłym roku będziemy obchodzić 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, dlatego też Senat uhonorował wybitnego astronoma jako patrona roku. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmując uchwałę w 550. rocznicę urodzin tego Wielkiego Polaka, chce po raz kolejny przypomnieć jego postać i zasługi, na stałe obecne w naszej społecznej świadomości. To przypomnienie ma na celu uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym” – czytamy w uchwale. Ma też zachęcić młodych do inspirowania się tą niezwykle nowoczesną, jak na owe czasy, i niezwykle interdyscyplinarną postacią. W uchwale Senat zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację postaci Mikołaja Kopernika.

Jan Matejko

W uchwale ustanawiającej Jana Matejkę patronem roku 2023 senatorowie zwracają m.in. uwagę, że ten wybitny twórca konsekwentnie realizował misję artysty i prezentował postawę obywatelskiej służby narodowi. „Jego celem było ukazanie w dziełach sztuki przyczyn upadku I Rzeczypospolitej oraz przypomnienie jej chlubnej przeszłości i dawnej potęgi. W ten sposób przekonywał Polaków żyjących pod zaborami o wartości ich kulturowego dziedzictwa i podtrzymywał dążenia do odzyskania niepodległości” – czytamy w uchwale.

Uchwały Senatu znajdują się tutaj

Przymnijmy, że Sejm uchwalił wcześniej iż rok 2023 będzie Rokiem Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego.

(JK, GN)

Fot: Senat

Korfanty, Strzelecki, Fredro, Piłsudska… Sejm wybrał patronów i patronki roku 2023