Skąd rząd bierze pieniądze na szpitale? M.in. z funduszy na edukację

Pieniądze na dofinansowanie szpitali z woj. łódzkiego rząd Mateusza Morawieckiego znalazł w środkach zagwarantowanych na wypoczynek dzieci i młodzieży

Zakup ponad 300 samochodów dla ministerstw i urzędów (koszt nie został jeszcze określony), ufundowanie samorządom masztów na flagi (ok. 6,5 mln zł), czy wybory korespondencyjne, które się nie odbyły (70 mln zł) – to tylko niewielka część wydatków państwa z ostatnich miesięcy, które można uznać za kontrowersyjne i z których pewnie należałoby zrezygnować.

Tym większe zdziwienie wywołuje jedno z ostatnich rozporządzeń, jakie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu postanowił przenieść niektóre wydatki zaplanowane w budżecie na 2020 r. Chodzi o to, by znaleźć pieniądze dla dramatycznie niedofinansowanej służby zdrowia, która zmaga się z pandemią koronawirusa i natychmiast potrzebuje każdej złotówki.

Premier niestety nie zapowiedział rezygnacji z któregoś z dyskusyjnych wydatków, ale sięgnął po pieniądze, które do tej pory służyły dzieciom, a konkretnie – dzieciom z rodzin pozbawionych możliwości zorganizowania swoim pociechom wypoczynku.

W tym celu Mateusz Morawiecki zabrał 1,2 mln zł z budżetu województwa łódzkiego, z części, którą przeznaczono na „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”. Kwota ta trafi do szpitali.

„Przeniesienie powyższych wydatków budżetowych ma na celu finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARSCoV-2, zwanej >>COVID-19<<” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Pieniądze posłużą na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Szpital ten otrzymał polecenie zorganizowania w trybie natychmiastowym 150 łóżek dla chorych na COVID-19.

„W związku z powyższym konieczne jest doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu przez zakup aparatury i sprzętu medycznego, tj. urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń z zastosowaniem kwasu nadoctowego, wózków do transportu chorych, łóżek szpitalnych z wyposażeniem, elektrokardiografów EKG, kardiomonitorów z kapnografią, central do kardiomonitorów, niezbędnych do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem u ludzi” – podkreślono w rozporządzeniu.

Według jego autorów, „w dobie pandemii obawa o zdrowie i życie przełożyła się na niechęć do wszelkich wyjazdów wakacyjnych. W związku z obawą zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zaistniały trudności związane z zebraniem wystarczającej liczby uczestników kwalifikujących się do objęcia bezpłatnymi koloniami. Rodzice obawiali się wysyłać dzieci na wyjazdy kolonijne, co wpłynęło na mniejsze zainteresowanie wyjazdami kolonijnymi”.

(PS, GN)