Ślad po nich nie zginie. Tajne nauczanie w Częstochowie i rejonie w czasie II wojny światowej

80. rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej była dla Oddziału ZNP w Częstochowie okazją do przypomnienia ofiarności nauczycieli, którzy narażali życie, by nieść kaganek oświaty.

18 grudnia 2019 r. członkowie Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie oddali hołd nauczycielom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, uroczyście składając kwiaty oraz zapalając znicze przed tablicą upamiętniającą działalność TON na terenie naszego miasta. Chwilą zadumy zgromadzeni uczcili pamięć tych wyjątkowych i odważnych pedagogów.

(…)

Związek Nauczycielstwa Polskiego od lat dąży do upamiętnienia bohaterskich nauczycieli tajnego nauczania. Z inicjatywy Oddziału ZNP w Częstochowie, w 50. rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę, umieszczono na budynku Szkoły Podstawowej nr 14 tablicę pamiątkową ku czci nauczycieli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. W 60. rocznicę powstania TON ufundowano pamiątkową tablicę na budynku IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie z inskrypcją: „W hołdzie członkom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej ziemi częstochowskiej w latach 1939-1945”. 10 lat później, kiedy obchodziliśmy 70-lecie TON, prezydent Częstochowy przekazał Oddziałowi ZNP statuetkę „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”. Imię Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na wniosek Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów nadano uchwałą Rady Miasta jednej z częstochowskich ulic.

Tajną Organizację Nauczycielską upamiętniliśmy także w ramach obchodów  80-lecia TON. Przyjęty przez Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie program obchodów obejmował:

>> dbanie o groby nauczycieli tajnego nauczania, zapalanie zniczy;

>> złożenie wiązanki przed tablicą poświęconą nauczycielom TON;

>> przygotowanie materiałów informacyjnych o TON i przekazanie prezesom ognisk ZNP.

Odeszli już ostatni nauczyciele tajnego nauczania z naszego miasta i okolic, ale ślad po nich nie zaginie!

Danuta Polak

przewodnicząca Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału ZNP w Częstochowie

***

Fragment artykułu opublikowanego w Głosie Nauczycielskim nr 3 z 15 stycznia br.

***

Tajna Organizacja Nauczycielska (TON) – konspiracyjna nazwa Związku Nauczycielstwa Polskiego w okresie II wojny światowej. Więcej informacji o TON na stronie Głosu Nauczycielskiego: https://glos.pl/tag/ton