Góra „Solidarności” już nie chce 650 zł. Związkowcy na dole chcą strajkować

Oświatowa „Solidarność” zrezygnowała z postulatu podwyżki 650 zł od stycznia br. Lokalne struktury „S” natomiast przyłączają się do strajku od 8 kwietnia br.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania „S” odpowiedziała na apel wicepremier Beaty Szydło w czasie obrad Rady Dialogu Społecznego 25 marca br., by związki zawodowe zrzeszające nauczycieli przedstawiły na piśmie swoje postulaty. „Nasze oczekiwania dotyczą wzrostu płac wszystkich pracowników pedagogicznych objętych przepisami ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 15 proc. od 1 stycznia br. Dlatego domagamy się podniesienia kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w ustawie budżetowej państwa w 2019 r. o wskaźnik 15 proc. w stosunku do kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej państwa obowiązującej na dzień 31 grudnia 2018 r.” – czytamy w stanowisku oświatowej „S”.

Po tym, jak nauczyciele otrzymali w styczniu br. podwyżkę 5 proc. postulat „S” oznacza, że rząd miałby podnieść wynagrodzenie nauczycieli jeszcze o zaledwie 10 proc. (czyli ok. 200-300 zł).

W ciągu dwóch miesięcy „S” znacząco zredukowała swoje oczekiwania płacowe wobec rządu PiS. 21 stycznia br. sztab protestacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” domagał się bowiem podniesienia płac w oświacie o minimum 650 zł od stycznia 2019 r. i kolejne 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego.

Tymczasem działacze „S” w terenie przyłączają się do strajku od 8 kwietnia br. 26 marca br. Sztab Protestacyjno-Strajkowy Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku postanowił wziąć udział w strajku od 8 kwietnia br. „Przewodniczący KZ/KM w swych wypowiedziach apelowali o udział w strajku. Podkreślono potrzebę współdziałania związków zawodowych podczas jego organizacji w szkołach/placówkach oświatowych” – czytamy w komunikacie.

Podobną decyzję podjęła 28 marca oświatowa „S” w Legnicy.

Natomiast już 29 stycznia br. ZNP i oświatowa „S” w Poznaniu podpisały porozumienie o „wspólnych działaniach na rzecz pracowników oświaty”. Dotyczy ono postulatu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 1000 zł od 1 stycznia 2019 r. oraz podwyższenia wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi o 1000 zł od 1 stycznia 2019 r. „Porozumienie podpisane zostało na wyraźne i wielokrotne życzenia związkowców, którzy mają dość podziałów w najważniejszych sprawach pracowniczych” – czytamy w komunikacie oświatowej „S” w Poznaniu.

Mamy jeden wspólny postulat płacowy: wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz pracowników oświaty i administracji o 1000 zł – tak na apel wicepremier Szydło odpowiedzieli 26 marca. br. szefowie: ZNP (Sławomir Broniarz) i FZZ (Sławomir Wittkowicz). “W nawiązaniu do ustaleń w Centrum Partnerstwa Społecznego >>Dialog<< z dnia 25 marca 2019 r., Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego informują o podtrzymaniu żądania zgłoszonego w ramach sporów zbiorowych wszczętych w styczniu i lutym 2019 r., tj. domagamy się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.” – poinformowali liderzy FZZ i ZNP we wspólnym komunikacie.

(PS, GN)