Sondaż: Polacy za politykę w zakresie szkolnictwa, wystawiają rządowi „jedynki” i „dwójki”

„Jak ocenia Pani/Pan politykę rządu PiS w zakresie edukacji i szkolnictwa?” – zapytał Polaków portal internetowy dziennika „Rzeczpospolita” w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że najwięcej – bo 38,3 proc. badanych – ocenia politykę rządu w tym zakresie „niedostatecznie”, czyli na szkolną „jedynkę”.

13,6 proc. wystawiło polityce PiS w tym zakresie ocenę „dobrą”, 13,5 proc. ocenia politykę rządu w zakresie edukacji i szkolnictwa „dostatecznie”, 23,1 proc. wystawiło rządowi ocenę „mierną”. Odpowiedź „celująco” wybrało 2,3 proc. respondentów, a 9,2 proc. oceniło ją „bardzo dobrze”.

– Kobiety (43%) częściej od mężczyzn (33%) oceniają niedostatecznie politykę rządu PiS w zakresie edukacji i szkolnictwa. Ponad cztery osoby na dziesięć (43%) w wieku powyżej 50 lat oraz taki sam odsetek badanych posiadających wykształcenie wyższe wystawia ocenę niedostateczną polityce rządu PiS w zakresie oświaty. Tak samo ocenia ją co drugi respondent (49%) z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców. Niedostateczną ocenę polityce rządu PiS w zakresie oświaty najczęściej (44%) wystawiają osoby z dochodem między 2001 a 3000 zł netto – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 29-30 sierpnia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

(GN)

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. „Brońmy naszych praw, bądźmy razem i działajmy razem!”

Inauguracja roku szkolnego. Gdzie pojawi się Czarnek, a gdzie Błaszczak?