„Śpiulkolot” Młodzieżowym Słowem Roku 2021. Rozstrzygnięto kolejną edycję plebiscytu Wydawnictwa Naukowego PWN

Internauci zdecydowali, że Młodzieżowym Słowem Roku zostaje śpiulkolot, który zdobył 9 656 głosów i oznacza: miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to ‘spać’. Drugie miejsce zajęła „naura”, czyli skrót od na razie; zwrot używany na pożegnanie – przekształcone słowo ‘nara’, oznacza na razie, do zobaczenia. Na „naurę” zagłosowało 9 401 osób. Trzecie miejsce zajęła „twoja stara” (6 665 głosów), która funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź.

Przyznano także Nagrodę Jury. Kapituła wskazała ich zdaniem najciekawsze językowo słowa. W tym roku nagroda główna przypadła słowu mrozi. „Nagroda za kreatywność językową okazała się ona na tyle znacząca, że gdy w analogicznych plebiscytach w Niemczech i w Austrii zwycięża w tym roku hasło cringe, my mamy już popularny polski odpowiednik. Słowo mrozi podąża za sensem oryginalnego słowa, bo o cringe’u (spolszczanym często jako krindż) mówiono, że opisuje dreszcz zażenowania, ciarki żenady. Sytuację, w której wstydzimy się, że coś oglądamy albo czemuś się przysłuchujemy. Czasownik mrozić koresponduje zarazem z popularnym emoji ze zmarzniętą, lodowatą buźką i zębami wyszczerzonymi w grymasie, który zdaje się w postaci ikonicznej demonstrować bliskość odczuć chłodu i zażenowania” – komentują członkowie Jury (całość komentarza TUTAJ).

Jury przyznało także jedno wyróżnienie za odciszyć (się). Kapituła tak uzasadnia ten wybór: „To słowo jest spoza finałowej dwudziestki, trudno też uznać je za slangowe, a jednak w czasie zdalnej edukacji było i jest często używane właśnie przez młodzież. Kiedy się już wyciszyliśmy, czyli wyłączyliśmy mikrofon na platformie zdalnej, wtedy może zajść potrzeba, żebyśmy się z powrotem odciszyli. (…) Właściwie dziwne, że żaden słownik nie notuje odciszyć, nie ma go też w korpusach polszczyzny dawnej i współczesnej. Jury przyznaje nagrodę za mądre wykorzystanie mechanizmów gramatycznych oraz za uzupełnienie luki słownikowej. Odciszyć (się) to na pewno słowo potrzebne” (pełna treść komentarza TUTAJ).

Rok temu po raz pierwszy w historii plebiscytu kapituła postanowiła nie wyłonić zwycięskiego słowa, „gdyż najczęściej zgłaszane były słowa wulgarne”. Przypomnijmy, że w 2018 słowem roku został „dzban”, a w 2019 słowo „alternatywka”. Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN od 2016 roku. Przez ostatnie lata wprowadził do powszechnej polszczyzny wiele słów i wyrażeń, wcześniej znanych głównie młodemu pokoleniu.

(JK, GN)

Młodzieżowe Słowo Roku 2020 nie zostało wybrane. „Najczęściej zgłaszane były słowa wulgarne”