Sprostowanie Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris do artykułu na glos.pl z dnia 6 maja 2022 r. pt. Kadry. Będzie kolejny pełnomocnik rządu od edukacji. Trudno już zliczyć który

Sprostowanie
Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris do artykułu na glos.pl
pt. Kadry. Będzie kolejny pełnomocnik rządu od edukacji. Trudno już zliczyć który
z dnia 6 maja 2022 r.

Artur Górecki nie jest ekspertem Instytutu Ordo Iuris.

 

Monika Leszczyńska – Wiceprezes ds. Członkowskich Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Magdalena Majkowska – Członek Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris