Nasz patronat. Startuje konferencja Pokazać-Przekazać. Szkoła: rzeczywistość rozszerzona

Panel inauguracyjny, wywiady, interaktywne wykłady, eksperckie webinary, warsztaty, gorące dyskusje, giełda inicjatyw – wszystko wyłącznie online. Tak zapowiada się tegoroczna konferencja Pokazać – Przekazać.

Ze względu na pandemię konferencja PP 2020 została przeniesiona do świata wirtualnego. Potrwa od początku lipca do końca sierpnia. Jest podzielona na trzy etapy różniące się intensywnością działań, czasem trwania oraz zaangażowaniem odbiorców. Centrum Nauki Kopernik zaprasza do uczestnictwa wszystkich interesariuszy edukacji: rodziców, nauczycieli, dyrektorów, edukatorów, samorządowców, przedstawicieli III sektora i uczniów.

Hasłem tegorocznej konferencji jest „Szkoła: rzeczywistość rozszerzona”. Rozszerzona o nowe role i zdania, jakie przypadły rodzicom, uczniom i nauczycielom, ale i o nowoczesne narzędzia i technologie, z których korzystali i powinni nadal korzystać w procesie uczenia  (się).

Konferencja Pokazać – Przekazać jest corocznym spotkaniem

osób, którym zależy na poprawie jakości edukacji. W 2019 roku uczestnicy przyglądali się roli nauczyciela w rzeczywistości XXI wieku, która, przynosząc zmiany społeczne i technologiczne, wymusiła zmiany w edukacji. W Polsce temat ten zyskał dodatkowy kontekst ze względu na napięcia w środowisku nauczycielskim związane ze strajkiem i kolejnym etapem wdrażania reformy szkolnictwa. W tym roku wybuchła pandemia. Dzieci, młodzież, ich rodzice oraz nauczyciele i dyrektorzy nagle znaleźli się w nowej rzeczywistości. Z dnia na dzień lekcje przeniosły się z budynku szkoły do świata wirtualnego. Edukacja zdalna obnażyła słabości i brak przygotowania systemu. Z drugiej strony sama szkolna społeczność okazała się silna i zdeterminowana. W nowej sytuacji pojawiły się nowe pomysły i inicjatywy, chęć niesienia wzajemnej pomocy.

Refleksja nad zdalną edukacją – czyli próba zrozumienia, co się wydarzyło w ostatnich trzech miesiącach – to pierwszy etap konferencji i element szerszego spojrzenia. Punktem odniesienia do wszystkich działań podczas konferencji będzie dyskusja dotycząca redefinicji funkcji szkoły. Uczestnicy spróbują ją zaprojektować na nowo. Zanim to nastąpi będą eksplorować trzy obszary, które organizator konferencji zidentyfikował jako wymagające rekonstrukcji: relacje i role, jakie w społeczności szkolnej pełnią uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy; metody pracy i sposoby uczenia i uczenia się oraz narzędzia i zasoby edukacyjne, którymi dysponujemy. Do uzyskania jak najszerszej perspektywy posłużą różnorodne formaty: panele dyskusyjne, interaktywne wykłady, eksperckie webinaria, wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami, warsztaty które pomogą wypracować konkretne rozwiązania na przyszłość.

Udział w PP2020 online jest bezpłatny. Na webinary (w lipcu), warsztaty (w sierpniu) oraz finał konferencji (26 sierpnia) trzeba się rejestrować. Panel Inaugurujący konferencję odbędzie się 2 lipca o godzinie 19.00 – streaming wydarzenia na kanale YouTube Centrum Nauki Kopernik.

***

>> Więcej informacji: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/

>> Wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/2672761253002562/

>> Fanpage PP na FB: https://www.facebook.com/Pokaza%C4%87-Przekaza%C4%87-108059590961256/

Partnerzy merytoryczni:

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoła Edukacji UW i PAWF, Fundacja Centrum Cyfrowe

Patroni Medialni konferencji:

EDUNews, Superbelfrzy RP, Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły, wyborcza.pl