Studenci w tym roku odpoczną krócej?

W tym roku wakacje studentów mogą być krótsze – zapowiedział Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Epidemia koronawirusa zmusiła do wprowadzenia zdalnego kształcenia nie tylko w szkołach i placówkach oświatowych, ale też na wyższych uczelniach. Świat akademicki stara się w ten sposób dostosować do nowych warunków, w jakich funkcjonuje całe społeczeństwo.

Niewykluczone, że jednym z efektów koronawirusa będzie skrócenie tegorocznych wakacji dla studentów. – Dotychczas wakacje na uczelniach wyższych obejmowały czas od lipca do końca września, w tym roku w indywidualnych przypadkach będą najprawdopodobniej krótsze – poinformował minister nauki Wojciech Murdzek w wywiadzie dla „Super Expressu”.

Decyzje w sprawie skrócenia wakacji podejmie jednak nie MNiSW, ale rektorzy poszczególnych uczelni.

Minister podziękował też polskim naukowcom za ich wkład w walkę z koronawirusem. – Cieszy mnie, że polscy naukowcy z taką energią włączają się w pracę nad pokonaniem COVID-19. Jesteśmy dumni z polskiego testu na koronawirusa, opracowanego w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Ale przykładów działań naszych naukowców mamy o wiele więcej. Jestem pewien, że nauka stanie się oparciem i nadzieją na powrót do normalności – stwierdził Murdzek.

Przypomnijmy – przegłosowana niedawno przez parlament i podpisana przez prezydenta tzw. tarcza antykryzysowa zmienia szereg przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie wolno będzie przeprowadzać ocen okresowych nauczycieli akademickich oraz kierować ich na badania okresowe a także na badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Uczelnie otrzymają za to prawo do weryfikowania osiągnięć swoich studentów (w tym przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, także egzaminów dyplomowych) poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych. W sposób zdalny będzie można nie tylko obronić licencjat czy pracę magisterską, ale także rozprawę doktorską czy też przeprowadzić kolokwium habilitacyjne.

(PS, GN)