Studenci wracają na uczelnie. We wtorek początek roku akademickiego

Na ponad 370 polskich uczelniach wyższych, publicznych i niepublicznych 1 października rozpoczyna się rok akademicki 2019/2020. Resort nauki szacuje, że na pierwszym roku studiów stacjonarnych zajęcia zacznie ok. 300 tys. żaków.

Nowy rok akademicki rozpocznie 133 uczelni publicznych, z tego w 19 uniwersytetów, 16 politechnik i 13 uniwersytetów przyrodniczych, ekonomicznych oraz pedagogicznych, 9 uniwersytetów medycznych, a także ok. 240 uczelni niepublicznych.

Według najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2018 r. w polskich uczelniach kształciło się ok. 1,2 mln osób, o 61,6 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 73,3 proc. w uczelniach publicznych. W roku akademickim 2017/18 dyplom ukończenia studiów otrzymało 327,7 tys. absolwentów – o 15,4 proc. mniej niż w 2017 r. – podaje GUS.

Rok akademicki z nową ustawą. Stanisław Różycki: liczymy na podwyżki i poprawę warunków pracy

“Zakładamy, że w tym roku na studia stacjonarne zostanie przyjętych około 300 tys. osób, a na studia niestacjonarne około 130 tys. – mowa tu o studiach każdego stopnia” – poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort wyjaśnił, że dokładne dane o rekrutacji będą przekazywane przez uczelnie w październiku.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów systematycznie zmniejszała się z ok. 1,9 mln w roku akademickim 2008/09 do ok. 1,2 studentów w roku akademickim 2018/19 – wynika z danych GUS.

Z kolei największą liczbę absolwentów – blisko pół miliona osób – odnotowano w roku akademickim 2010/11. Od tego roku obserwowany jest spadek liczby absolwentów. W roku akademickim 2017/18 było to niecałe 330 tys. osób.

Szkoły doktorskie

W szkołach doktorskich, które jako nowe instytucje pojawiły się od 1 października na polskich uczelniach, będzie o około 40 proc. mniej doktorantów niż do tej pory. – Ale doktorów wykształcą co najmniej tylu, ile kształcono dotychczas na studiach doktoranckich – zapowiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Szkoły doktorskie są jednym z elementów reformy wprowadzonej przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym. – Odchodzimy od nieefektywnego modelu studiów doktoranckich, często wąsko specjalistycznych, na rzecz interdyscyplinarnych szkół doktorskich. Jestem przekonany, że rozwiązanie to – wraz z powszechnym systemem stypendialnym dla doktorantów – zagwarantuje szybkie podniesienie poziomu doktoratów – powiedział Jarosław Gowin w wywiadzie dla PAP.

List Gowina

W liście z okazji inauguracji roku akademickiego Gowin napisał m.in., że „to drugi rok funkcjonowania przepisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej Konstytucją dla Nauki”.

„W rozpoczynającym się roku akademickim najważniejszym przedsięwzięciem zarządczym będzie sprawne przeprowadzenie procedur wyborczych do organów uczelni, a także ustalenie regulaminów wynagradzania i dostosowanie stosunków pracy nauczycieli akademickich do nowych regulacji prawnych” –stwierdził minister.

„Niezwykle istotne, choć czasochłonne zarówno dla ministerstwa, jak i uczelni, będą też działania związane z wdrożeniem nowego Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce >>POL-on<<. Warto jednak

pamiętać, że większe zaangażowanie na obecnym etapie prac pozwoli na ograniczenie sprawozdawczości (w tym na potrzeby GUS) w kolejnych latach” – podkreślił.

Cały list można znaleźć tutaj.

(JK, GN, PAP)

Fot: www.gov.pl