Studentów coraz mniej

Kryzys demograficzny dotarł na uniwersytety i szkoły wyższe. Na polskich uczelniach studiuje coraz mniej młodych ludzi – poinformował Główny Urząd Statystyczny

Według raportu GUS “Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.”, w roku akademickim 2018/2019 studiowało o prawie 5 proc. studentów mniej niż rok wcześniej – 1 mln 230 tys. osób. “Począwszy od roku akademickiego 2006/07 odnotowywany jest spadek liczby studentów wynikający ze zmian demograficznych, tj. spadku liczby osób w wieku 19-24 lata” – przypomnieli statystycy.

Liczba absolwentów uczelni z roku akademickiego 2017/18 wyniosła 327,7 tys. osób i była niższa o 15,4 proc.
w porównaniu z rokiem akademickim 2016/17. Największą polską uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym kształcą się 34534 osoby. Na drugim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska – 27072 osób, a na trzecim – Politechnika Wrocławska (26442 osób).

Na uniwersytetach kształci się 363 tys. osób, na uczelniach technicznych – 235 tys., na uczelniach rolniczych – 56,7 tys., na uczelniach ekonomicznych – 173 tys., a na uczelniach pedagogicznych – 39,9 tys. Liczba studentów na uczelniach pedagogicznych systematycznie spada. Jeszcze w roku akademickim 2005/2006 kształciło się na nich 111 tys. osób. W roku akademickim 2015/2016 liczba ta spadła do 46,1 tys. osób.

Co trzeci polski student pochodzi ze wsi. Najczęściej wybierają oni uczelnie rolnicze, uczelnie resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz uczelnie pedagogiczne.

Na polskich uczelniach przybywa za to studentów z innych krajów. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 7,6 proc. – do 78,3 tys. osób. To oznacza, że studenci cudzoziemcy stanowią 6,3 proc. ogólnej liczby studentów. Najwięcej studiujących przyjeżdża do Polski z Ukrainy – to 39,2 tys. osób (50,1 proc. studentów cudzoziemców).

73,3 proc. studentów kształci się na uczelniach publicznych, 58 proc. studiujących to kobiety. Studenci z niepełnosprawnościami to 1,8 proc. wszystkich studiujących, a absolwenci z niepełnosprawnościami 0,7 proc. ogólnej liczby absolwentów.

Młodzi ludzie najczęściej wybierają kierunki biznesowe i administracyjne – to prawie 18 proc. wszystkich studiujących, a także medyczne – prawie 11 proc., społeczne – 10 proc. i inżynieryjno-techniczne – 9,7 proc.

Na kierunkach pedagogicznych w roku akademickim 2018/2019 studiowało 84,4 tys. osób, czyli o 5,4 tys. mniej niż rok wcześniej. Kierunki pedagogiczne cieszą się natomiast największą popularnością wśród słuchaczy studiów podyplomowych – taką ścieżkę kształcenia wybrało 73,7 tys. słuchaczy, czyli 45,7 proc. wszystkich.

Według danych GUS, w roku akademickim 2018/19 stypendia otrzymało 228,0 tys. studentów, o 8,6 proc. mniej niż w poprzednim roku akademickim. W przypadku studiów doktoranckich stypendia otrzymało 9,2 tys. osób, w tym 76,7 proc. stanowiły stypendia dla najlepszych doktorantów.

Przeciętny koszt kształcenia jednego studenta to 20446 zł – o 7,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

W uczelniach w poprzednim roku akademickim zatrudnionych było 93,2 tys. nauczycieli, w tym 2,1 tys. cudzoziemców. Na 1 nauczyciela przypadało 13 studentów. 88,9 proc. nauczycieli akademickich zatrudnionych było na uczelniach publicznych. W uczelniach publicznych profesorowie stanowili 22,4 proc. nauczycieli akademickich, adiunkci – 39,2 proc., a asystenci – 13,3 proc.

46,2 proc. kadry akademickiej to kobiety. Na stanowisku profesora pracowało jednak tylko 6,4 tys. kobiet, co stanowi 29,7 proc. ogólnej liczby zatrudnionych na tym stanowisku. Wśród osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta udział kobiet wyniósł 48,2 proc., a asystenta – 53,8 proc.

(PS, GN)