Stypendia dla polskiej młodzieży z całego świata

Ponad 600 młodych osób polskiego pochodzenia z całego świata, otrzyma stypendia w ramach programu dla Polonii im. Generała Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia

Program stypendialny umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia oraz posiadaczom Karty Polaka kształcenie na polskich uczelniach w języku polskim. W tym roku w ramach naboru na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie wnioski złożyć mogły także osoby posiadające równocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

– Dla młodych Polaków to szansa na powrót do ojczyzny, okazja lepszego poznania kultury i historii państwa ich przodków. Dołączenie do grona Stypendystów NAWA to również możliwość wyboru kierunku studiów na najlepszych polskich uczelniach. Stypendium pozwala skupić się na nauce i zainteresowaniach, daje wolność od dzielenia czasu między studiami a pracą – podkreślił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Podczas tegorocznego naboru przyznano 471 stypendiów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 131 stypendiów na studia II stopnia. Laureaci będą się kształcili na wybranych przez siebie uczelniach w całej Polsce bądź na kursie przygotowawczym poprzedzającym właściwy tok studiów. NAWA oferuje im comiesięczne stypendium w regulaminowym okresie kształcenia oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelniach publicznych.

Ze stypendiów NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) oferowanych w Programie dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa w ciągu czterech lat skorzystało ok. 2000 osób. – Stypendyści programu dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa to młodzi, pełni pasji ludzie, którzy zdecydowali się rozpocząć lub kontynuować naukę w kraju swoich przodków. Niejednokrotnie przyjeżdżają do Polski z odległych zakątków świata wybierając najlepsze uczelnie i angażując się w ich codzienne życie. Ich szczere zainteresowanie Polską i chęć promowania nauki w naszym kraju widzimy poprzez zaangażowanie w projekt „Digital Ambassador NAWA” w ramach którego młodzi ludzie wspierają Agencję w prowadzaniu kampanii „Ready, Study, Go! Poland” – tłumaczyła dr Grażyna Żebrowska dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W tym roku młodzieży polonijnej największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak nauki ekonomiczne i zarządzanie, informatyka, dziennikarstwo, nauki medyczne i stosunki międzynarodowe. W naborze wniosków w Programie stypendialnym na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie wpłynęły 1762 wnioski (o 244 więcej niż w roku ubiegłym). Najwięcej spośród 471 przyznanych stypendiów trafiło do obywateli Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Piętnaście stypendiów przyznano młodym ludziom posiadającym polskie obywatelstwo i obywatelstwo innego kraju – chodzi głównie o osoby pochodzące z Jordanii, Włoch, Niemiec i Czech.

Dodatkowo NAWA przyznała pieniądze na stypendia dla 356 osób polskiego pochodzenia z Białorusi, którzy rozpoczną kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub studia w języku polskim na polskich uczelniach nadzorowanych przez MEiN.

W ramach naboru na studia II stopnia złożono 360 wniosków. Stypendia otrzymało 131 osób. Wnioskodawcy najczęściej deklarowali naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Głównej Handlowej. Wybór studiów na Politechnikach zadeklarowało blisko 20 kandydatów.

(PS, GN)