“Szkoła dla innowatora” – rekrutacja do projektu

Do 13 grudnia br. szkoły mogą się zgłaszać do pilotażowego projektu “Szkoła dla innowatora” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt “Szkoła dla innowatora” to efekt raportu, jaki na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przygotował zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jana Fazlagica. Raport dotyczy kształtowania wśród uczniów polskich szkół kompetencji sprzyjających tworzeniu przez nich innowacji na różnych etapach życia, zarówno w trakcie edukacji szkolnej, jak również w trakcie kariery zawodowej. Z opracowania wynika, że dalszy rozwój polskiej gospodarki oparty na technologiach i innowacjach wymaga kształtowania takich kompetencji jak:
· kreatywność,
· zdolność rozwiązywania problemów,
· skłonność do podejmowania ryzyka,
· wytrwałość czy umiejętność współpracy w grupie i współtworzenia.

W pierwszym etapie projektu zostaną opracowane metody nauczania kompetencji proinnowacyjnych oraz materiały dla uczniów i nauczycieli przygotowane wspólnie z ekspertami krajowymi i zagranicznymi oraz nauczycielami biorącymi udział w pilotażu. W kolejnym etapie materiały te zostaną przetestowane w wybranych szkołach na terenie całego kraju, po uprzednim przygotowaniu nauczycieli i dyrektorów szkół. Pilotaż zostanie przeprowadzony w wybranych klasach w 20 szkołach podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Pierwsze lekcje z wykorzystaniem nowych rozwiązań odbędą się w roku szkolnym 2020/21 w siódmych klasach szkoły podstawowej.

Projekt będzie realizowany do sierpnia 2022 r. Jego budżet wynosi blisko 10 mln zł i będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Inteligentny Rozwój. Na podstawie zebranych doświadczeń i rezultatów pracy powstaną rekomendacje dla MEN zawierające propozycje zmian systemowych dotyczących kształtowania kompetencji proinnowacyjnych oraz rekomendacje dla organów prowadzących szkoły.

Zgłoszenia do projektu “Szkoła dla innowatora” można przesyłać do 13 grudnia 2019 r. za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl Lista placówek, które wezmą udział w pilotażu, zostanie ogłoszona w pierwszej połowie stycznia 2020 r.

(PS, GN)