Szkoły będą wystawiały oświadczenia o udziale w strajku?

Ministerstwo Rolnictwa chce, by szkoły wystawiały oświadczenia o udziale nauczycieli w strajku. Inaczej dzieci nie otrzymają porcji warzyw, owoców i produktów mlecznych

Co roku do uczniów klas I-V szkół podstawowych trafiają porcje owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych. Dostawy realizowane są w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 od stycznia do 14 czerwca 2019 r. Jednak w efekcie strajku nauczycieli i pracowników oświaty między 8 a 26 kwietnia br. uczniowie większości szkół podstawowych nie mieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych. W efekcie, do szkół nie trafiły zaplanowane w tym okresie porcje żywności.

Według Ministerstwa Rolnictwa, należy wydłużyć do 19 czerwca br. termin realizacji dostaw owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych. O tym mówi projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół. Co oznacza, że ostatnie porcje żywności uczniowie mogliby otrzymać nawet w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

MR martwi się tu o zarobek dostawców, którzy w efekcie strajku nie będą mogli „uzyskać pomocy z tytułu realizacji dostaw takich produktów, ponieważ stosownie do przepisów paragrafu 11 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia, pomoc taka określana jest w odniesieniu do liczby porcji faktycznie udostępnionych dzieciom”.

Co ciekawe, aby dostawca mógł się ubiegać o pieniądze za dostawy żywności do strajkującej w kwietniu szkoły, zostanie zobowiązany do dostarczenia „oświadczenia szkoły podstawowej (…) o przeprowadzeniu w niej strajku przez nauczycieli”. Nie wiadomo, jak miałoby wyglądać takie oświadczenie i jakie informacje należałoby w nim zawrzeć – resort rolnictwa nie podał tu żadnych szczegółów. Zresztą szkoła, będzie musiała dołączyć podobne oświadczenie do dokumentów zatwierdzających jej udział w programie.

W tym roku szkolnym na program dostaw porcji żywności do szkół przewidziano ok. 234 mln zł (częściowo ze środków unijnych, a częściowo z budżetu państwa). Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Uczniowie otrzymują co najmniej 3-4 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia) oraz produkty mleczne. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę, pomidorki, soki, a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Dostawy produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych do szkół rozpoczęły się w połowie września 2018 r. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego wynosiła 41, natomiast w zakresie komponentu mlecznego – 40. Natomiast w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego wynosi 42, natomiast w zakresie komponentu mlecznego – 41. W każdym z 12 tygodni danego semestru dzieciom udostępniano/udostępnia się co najmniej 3 porcje owoców i warzyw oraz co najmniej 3 porcje mleka i produktów mlecznych.

Co roku w programie uczestniczy ponad 12,4 tys. szkół podstawowych oraz 1 mln 800 tys. dzieci. Umowy ze szkołami podpisało 102 dostawców owoców i warzyw oraz 118 dostawców mleka i produktów mlecznych. W roku szkolnym 2018/2019 dzieci mają otrzymać ok. 300 mln porcji, w tym 152 mln porcji owocowo-warzywnych i 148 mln porcji mlecznych.

Fot. Ministerstwo Rolnictwa

(PS, GN)