Szkoły dostaną większe pieniądze na podręczniki i ćwiczenia

Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne w 2021 r. pójdzie w górę aż o 20 proc. Tak zdecydował rząd

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, kwoty dotacji na wyposażenie szkół zostaną zwiększone.

W związku z tym dotacja wyniesie:
* na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III – 90 zł na ucznia (obecnie jest to 75 zł.)
* na podręczniki lub materiały edukacyjne, po weryfikacji w wysokości:
a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV (obecnie jest to 140 zł)
b) 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI (obecnie jest to 180 zł)
c) 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII (obecnie jest to 250 zł)

Kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe nie zmieni się. Czyli w klasach I-III wyniesie 50 zł na ucznia, a w klasach IV-VIII – 25 zł.

Czym rząd tłumaczy podwyższenie puli pieniędzy na zakup podręczników? Przede wszystkim zmianami w prawie, które zobowiązują wydawców do stworzenia cyfrowej wersji podręcznika dostępnej w internecie. „Powyższe związane było z
umożliwieniem korzystania przez uczniów z podręczników nie tylko w postaci papierowej, ale również z jego cyfrowego odzwierciedlenia” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. A to wszystko powoduje dodatkowe koszty.

Innym powodem podwyższenia dotacji ma być inflacja, wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. „W związku z powyższym wskazane jest zwiększenie kwoty dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne od 2021 r. o 20 proc. – przy czym jest to propozycja wzrostu minimalnego” – czytamy w uzasadnieniu.

W 2021 r. państwo wyda na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów, którzy nie mają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 265,5 mln zł, a na ćwiczenia – 101,5 mln zł. Na podręczniki dla uczniów z orzeczeniami – 26,1 mln zł, a na ćwiczenia – 9,4 mln zł.

(PS, GN)