Szkoły kupią nowe podręczniki

Od 90 do 300 zł kosztować będzie w następnym roku szkolnym wyposażenie ucznia w komplet nowych podręczników. Szkoły będą musiały kupić podręczniki dla klas II, V i VIII

W związku z zakończeniem trzyletniego okresu użytkowania podręczników kupionych z ostatniej dotacji, szkoły będą musiały kupić w roku szkolnym 2021/2022 podręczniki dla klas II, V i VIII.

Dotacja na wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne klas II szkoły podstawowej wyniesie 90 zł na ucznia, klas V szkoły podstawowej – 216 zł na ucznia, a klas VIII szkoły podstawowej – 300 zł na ucznia.

Tak wynika z opublikowanego przez MEiN projektu rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Ministerstwo ustaliło kwoty dotacji na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:
1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III w wysokości 90 zł na ucznia;
2) podręczniki lub materiały edukacyjne w wysokości:
a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
b) 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
c) 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji na ćwiczenia wyniesie do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas
IV–VIII.

(PS, GN)