Szkoły moga już ubiegać się o środki z Laboratoriów Przyszłości

Od dziś, 8 października publiczne szkoły podstawowe mogą składać wnioski w programie Laboratoria Przyszłości – poinformowało ministerstwo edukacji. Nabór potrwa do 15 listopada br.

W ramach Laboratoriów Przyszłości do szkół podstawowych w całej Polsce trafi 1 miliard zł na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości organy prowadzące szkoły mogą otrzymać do:
* 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168, a uczy się w nich 292 457 uczniów)
* 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492, a uczy się w nich 495 017 uczniów)
* 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659, a uczy się w nich 142 467 uczniów)
* 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678, a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

Oznacza to, że wszystkie podstawówki w Polsce mogą otrzymać co najmniej 300 zł na ucznia. Łącznie z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów z 15 tys. szkół.

To szkoła powinna wypełnić wniosek w ramach Laboratorium Przyszłości i złożyć go w organie prowadzącym. Organ prowadzący natomiast złoży wniosek o przyznanie wsparcia do premiera za pośrednictwem właściwego wojewody.
Zdaniem resortu edukacji, wszystkie wnioski można wypełnić w kilka minut. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem strony gov.pl/laboratoria. Na stronie dostępne są także: katalog, instrukcje składania wniosków (w formie pisemnej i wideo), a także inne pomocne materiały.

Szkoły, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, mogą składać wnioski już od 8 października do 15 listopada. Organy prowadzące szkoły muszą wydać co najmniej 60 proc. otrzymanych środków do końca 2021 r. Sam sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 roku.

W efekcie konsultacji z przedstawicielami samorządów i szkół powstał katalog ze 175 pozycjami wyposażenia, które szkoły mogą kupować za otrzymane w ramach programu środki. Konstrukcja katalogu sprawia, że każda szkoła znajdzie w nim – jak zapewniło ministerstwo – odpowiedni dla siebie sprzęt – od narzędzi do prac ręcznych, przez drukarki 3D i roboty edukacyjne, po sprzęt do realizacji nagrań audio-video.

Katalog zawiera minimalne wymagania do wielu pozycji, których nie należy mylić z kompletną specyfikacją – w ramach programu można kupić każde wyposażenie spełniające minimalne wymogi. W katalogu wyszczególniono również wyposażenie podstawowe, które każda szkoła musi zakupić w ramach programu, o ile jeszcze go nie posiada oraz dodatkowe – dobierane swobodnie przez szkoły. Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
* drukarki 3D z akcesoriami (w tym m.in. z aplikacjami, slicerami, ploterami)
* mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
* sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony)
* stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Według MEiN, wszystkie te elementy powinny od 1 września 2022 roku znaleźć się na wyposażeniu każdej szkoły podstawowej w Polsce, nawet jeśli placówka nie zgłosiła się do Laboratoriów Przyszłości. Założeniem programu jest umożliwienie wszystkim szkołom podstawowym w Polsce sfinansowania w całości zakupu wyposażenia podstawowego oraz wybranych przez szkoły elementów wyposażenia dodatkowego, aby wchodzący od kolejnego roku szkolnego obowiązek nie miał negatywnego wpływu na sytuację finansową organów prowadzących szkoły. Wsparcie jest udzielane w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

(PS, GN)