Szkoły wracają do pracy

Od 18 maja rząd zamierza stopniowo uruchamiać szkoły. To kolejny etap luzowania obostrzeń w gospodarce związanych z epidemią koronawirusa

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś kolejny etap uruchamiania gospodarki. – Wirus jest nieprzewidywalny, groźny, znów może wybuchnąć ognisko zakażeń. Widzimy, co się dzieje w woj. śląskim, w kopalniach. Tam mamy wzrost zakażeń – mówił premier.

– Ogłaszam III etap odmrażania gospodarki i powrotu do normalnego życia gospodarczego – dodał.

W ramach III etapu do pracy mają stopniowo wracać szkoły podstawowe i średnie. Luzowanie obostrzeń rozpocznie się 18 maja. – Od poniedziałku umożliwiamy prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych – zapowiedział premier. Także technika i szkoły branżowe będą mogły wrócić z niektórymi zajęciami praktycznymi – np. z kursami na prawo jazdy.

– Od 18 maja umożliwimy odbywanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i specjalistycznych. Tam nauczanie na odległość nie zaspokaja wszystkich potrzeb uczniów – poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

18 maja do pracy mają wrócić placówki, które dysponują miejscami noclegowymi np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe. A także pałace kultury i domy kultury.

Od 25 maja br. w klasach I-III organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy muszą wrócić do pracy. Wszystko ma się odbywać na podobnych zasadach, co w przedszkolach.

– Oprócz opieki nauczyciele zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych, będzie tam realizowana podstawa programowa, częściowo w formie zajęć stacjonarnych, w niewielkich grupach – mówił minister edukacji. – A w pozostałych godzinach pozostali nauczyciele, pracujący np. w świetlicach, będą mogli się opiekować dziećmi – dodał.

Od 25 maja ósmoklasiści i maturzyści będą mogli konsultować się w szkole ze swoimi nauczycielami. Nie chodzi tu tylko o przedmioty egzaminacyjne, ale także wszystkie pozostałe. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

– Od 25 maja także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli możliwość konsultacji – zapowiedział szef MEN. – Od 25 maja chcemy umożliwić uczniom III klas techników praktyki i staże u pracodawców – dodał.

Od 1 czerwca konsultować się z nauczycielami będą mogli także inni uczniowie szkół podstawowych i średnich. – Chcemy, by wszyscy uczniowie mogli spotkać się ze wszystkimi nauczycielami i wyjaśnić te tematy, które są trudniejsze, ale także porozmawiać o ocenach, bo kształcenie na odległość ma swoje ograniczenia – dodał.

Jak poinformował szef MEN, przygotowywane są też wytyczne dotyczące organizacji egzaminów.

Ponadto od 18 maja uruchomione zostaną hale sportowe, aczkolwiek z ograniczeniami dotyczącymi liczby osób korzystających z tego typu obiektów sportowych. Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów); na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
* 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
* 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
* 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
* 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Co z dziećmi, z którymi nauczyciele stracili kontakt po 12 marca br., gdy szkoły zostały zamknięte? Według szefa MEN, to problem głównie nauczycieli i dyrektorów.

– Kształcenie na odległość było wymuszone przez pandemię, to nie był tylko wymysł MEN, czy rządu. W całym świecie podjęto podobne środki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta forma nauczania ma mankamenty. To dotyczy choćby dostępu uczniów do internetu czy sprzętu komputerowego – podkreślił minister edukacji. – Część uczniów niezbyt gorliwie chce wypełniać swoje obowiązki szkolne. To zadanie dla wychowawców i dyrektorów. Jeżeli uczniowie nie wypełniają obowiązku szkolnego, to wychowawcy i dyrektorzy powinni kontaktować się z rodzicami – dodał.

Nie wiadomo jeszcze, czy w okresie wakacjami będzie można organizować obozy, kolonie, wyjazdy zorganizowane. – Musimy mieć pewność, że epidemia wygasa, żebyśmy mogli podjąć decyzje o masowych wyjazdach letnich – poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Decyzje w tej sprawie zapadną za tydzień lub dwa tygodnie.

Luzowanie obostrzeń dotyczyć ma także imprez kulturalnych. Od 18 maja możliwe będą m.in.:
* działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
* wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
* wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
* indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
* wznowienie prób i ćwiczeń.

Od 25 maja rząd planuje przywrócić możliwość prowadzenia na uczelniach:
* zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
* zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy ma również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Rząd przedłużył kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku.

Od 18 maja podwyższony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?
* tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)
lub
* tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

(PS, GN)