Wicepremier Szydło ma ofertę dla nauczycieli. Niestety, nic nowego…

Przesunięcie 5-procentowej podwyżki ze stycznia 2020 r. na wrzesień br. oraz skrócenie stażu – to propozycje, z jakimi przyszła na negocjacje z nauczycielskimi związkami wicepremier Beata Szydło

W Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” w Warszawie od godziny 9.00 toczą się rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego między przedstawicielami rządu a przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych.

W czasie przerwy w negocjacjach wicepremier Beata Szydło – przewodząca stronie rządowej – przedstawiła “nowe propozycje”, jakie przedstawiono nauczycielom. A wśród nich:
* przyspieszenie 5-procentowej podwyżki ze stycznia 2020 na wrzesień 2019 r.
* dodatkowe pieniądze dla młodych nauczycieli,
* skrócenie stażu w ramach awansu zawodowego nauczycieli
* wprowadzenie minimalnej stawki dodatku za wychowawstwo w wysokości kilkuset złotych
* zmiany w systemie oceniania nauczycieli

Oznacza to, że rząd nie ma nauczycielom do zaproponowania nic nowego. Przypomnijmy, pomysł przesunięcia podwyżki ze stycznia 2020 r. na wrzesień 2019 r. został zaproponowany przez MEN już wiele tygodni temu, a w konsultacjach znajduje się projekt ustawy, która umożliwi takie przesunięcie. Podobnie jest z pomysłem dodatku dla nauczycieli-stażystów w wysokości 2 tys. zł – 1 tys. zł w pierwszym roku stażu i 1 tys. zł w drugim roku.

Zmiany w systemie oceniania ministerstwo edukacji wprowadziło jeszcze w ubiegłym roku. Propozycja minimalnej stawki dodatku za wychowawstwo też nie jest nowa i co więcej – przerzuca odpowiedzialność za nauczycielskie wynagrodzenia na samorządy.

Nie wiadomo, co rząd ma na myśli proponując skrócenie stażu w ramach awansu zawodowego, ponieważ niedawno MEN staże znacząco wydłużył, w efekcie czego ścieżka awansu zawodowego ma obecnie średnio 15 lat, a nie 10, jak poprzednio.

ZNP i Forum Związków Zawodowych odrzuciły te propozycje. – Są powtórzeniem tego, co nauczyciele wcześniej zanegowali. ZNP nie aprobuje propozycji przedstawionych przez wicepremier Szydło – przypomniał prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Rozmowy nadal trwają. Po przerwie wszystkie strony wróciły na salę.

(PS, GN)