Szymon Lepper: Musimy wspólnie wzmacniać i odnawiać związki zawodowe

Organizujemy to seminarium na podstawie projektu pod tytułem „Your Turn: Teachers for trade union renewal”, nad którym ETUCE, czyli Europejski Komitet Związków Zawodowych Edukacji i Nauki, pracował przez dwa lata i w którym ZNP brało bardzo aktywny udział. Głównym naszym celem jest przeniesienie pracy wykonanej przez ETUCE, na nasz krajowy poziom, wpisanie jej w polski kontekst. Natomiast główną ideą projektu jest to, by dostosować funkcjonowanie związków zawodowych do zmieniających się warunków pracy nauczycieli i zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji związkowych.

Z Szymonem Lepperem, przewodniczącym Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP, rozmawia Jarosław Karpiński

„Twoja kolej! Nauczyciele dla odnowienia związków zawodowych” – to tytuł seminarium online organizowanego w sobotę 28 listopada br. przez Centralny Klub Młodego Nauczyciela. Jaki jest cel tej inicjatywy? Oczywiście poza promowaniem działalności w związkach zawodowych.

–  Organizujemy to seminarium na podstawie projektu pod tytułem „Your Turn: Teachers for trade union renewal”, nad którym ETUCE, czyli Europejski Komitet Związków Zawodowych Edukacji i Nauki, pracował przez dwa lata i w którym ZNP brało bardzo aktywny udział. Głównym naszym celem jest przeniesienie pracy wykonanej przez ETUCE, na nasz krajowy poziom, wpisanie jej w polski kontekst. Natomiast główną ideą projektu jest to, by dostosować funkcjonowanie związków zawodowych do zmieniających się warunków pracy nauczycieli i zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji związkowych.

Do kogo skierowany jest ten projekt?

– Jego adresatem są tak naprawdę wszyscy aktywni związkowcy. Seminarium organizuje CKMN, ale wezmą w nim udział także prezesi Okręgów ZNP. Dlatego, że idea odnowienia związków, zmiana strategii naszego działania i dostosowane jej do obecnych warunków wynikających chociażby z pandemii musi być wprowadzana przez nas wszystkich. Chodzi o odnowienie całej organizacji związkowej, a nie tylko jej poszczególnych ogniw. Musimy wspólnie wzmacniać i odnawiać związki zawodowe.

Jak wygląda program seminarium?

– Zaprosiliśmy trójkę bardzo interesujących gości zagranicznych. Udział w seminarium weźmie prof. Howard Stevenson z Uniwersytetu w Nottingham, który w ramach projektu ETUCE sporządził imponujący raport analizujący obecną sytuację związków zawodowych w całej Europie. W ramach tego raportu wypracowane zostały sugestie dotyczące możliwych strategii które mogą polepszyć sytuację. Obecna będzie także Dorien König, z niderlandzkich edukacyjnych związków zawodowych, która pełni funkcję urzędnika ds. odnowy jej własnego związku AOb (Związek Edukacji Ogólnej).

Holendrzy podeszli bardzo poważnie do całej idei i stworzyli nawet specjalne stanowisko, dla osoby która ma się zajmować odnową ich związku. Zaprosiliśmy też Elinę Stock, z niemieckiego GEW (Związek Zawodowy Wychowanie i Nauka), która ma opowiedzieć o działaniach jakie jej centrala podejmuje na rzecz odnowienia związków zawodowych. Oczywiście po wystąpieniach gości odbędzie się część warsztatowa i odbędzie się dyskusja uczestników seminarium. Udział w seminarium zapowiedziało około 60 osób.

Każdy członek ZNP będzie mógł zapoznać się z wynikami dyskusji?

– Tak. Raport ETUCE, przygotowany przez prof. Stevensona zostanie przetłumaczony na język polski. Każdy członek ZNP będzie mógł się zapoznać się z konkluzjami wynikającymi z projektu. Niewykluczone, że w perspektywie będziemy organizować kolejne wydarzenia, by propagować ideę odnowienia związków zawodowych.

Dziękuję za rozmowę.