„Tak dla prewencji suicydalnej”. Organizacje społeczne złożyły petycję w MEiN i MZ

Ponad dwa tygodnie temu publikowaliśmy drastyczne statystyki dotyczące prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym prób zakończonych zgonem. Natomiast teraz możemy już oficjalnie powiedzieć, że na skutek poparcia społecznego wokół naszej petycji zawiązaliśmy porozumienie „Tak dla prewencji suicydalnej”, którego celem jest wywalczenie tego, by do polskiego systemu edukacji prewencja suicydalna zawitała. Jest to bardzo pilne – mówił Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace na czwartkowej konferencji prasowej przed gmachem MEiN.

Jak dodał pod petycją w tej sprawie do MEiN i Ministerstwa Zdrowia podpisało się dotąd ponad 9 tys. osób. A do porozumienia „Tak dla prewencji suicydalnej” dołączyło ponad 30 organizacji społecznych oraz grup nieformalnych.

Petycja dotycząca prewencji suicydalnej została w czwartek złożona w odpowiednich resortach. Jak tłumaczył Kuc tematem udało się także zainteresować posłów opozycji oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Relację live z konferencji prasowej porozumienia „Tak dla prewencji suicydalnej” można obejrzeć na Facebooku Wolnej Szkoły.

Porozumienie „Tak dla prewencji suicydalnej” oczekuje, że wprowadzenie kompleksowej prewencji oraz postwencji suicyalnej w polskich szkołach będzie kluczowym zadaniem zarówno Ministerstwa Zdrowia jak i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jak przekonują organizacje społeczne prewencja oraz postwencja kryzysów suicydalnych dzieci i młodzieży powinna obejmować takie zagadnienia, jak:

>> Psychoedukację – czyli pierwszy i podstawowy sposób prewencji kryzysów psychicznych.

>> Obecność oraz dostępność psychologa w każdej szkole – tak, aby każdy uczeń i uczennica mógł i mogła udać się po pomoc.

>> Przeciwdziałanie przemocy w szkole – ponieważ przemoc jest jednym z czynników-determinantów decyzji o odebraniu sobie życia.

>> Szkolenia dla kadr pedagogicznych oraz rodziców – pomoc osobie w kryzysie jest dużo prostsza we wspierającym środowisku.

>> Wsparcie organizacji pozarządowych – często to właśnie one prowadzą interwencje w placówkach.

> >Wsparcie budowy zespołów interwentów kryzysowych przez samorządy – są to osoby uprawnione do prowadzenia interwencji kryzysowych w placówkach i wspierają całokształt systemu zapobiegania samobójstwom.

>> Ograniczenie efektu Wertera – zapewnienie kompleksowej postwencji suicydalnej

„Reakcja resortów jest kluczowa i pilna, z uwagi na rosnącą liczbę prób samobójczych oraz dokonanych samobójstw dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia” – podkreślono.

 Przypomnijmy, że z 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży w 2022 roku aż 150 zakończyło się śmiercią. To wzrost o 150% w stosunku do roku 2021.

Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji oraz z Komend Wojewódzkich Policji w 2022 roku padł ponowny rekord liczby prób samobójczych dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Te dane z roku na rok rosną, sprawiając, że ryzyko myśli samobójczych dzieci i młodzieży oraz ryzyko kryzysów suicydalnych efektywnie także rośnie.

Aż 40 proc. osób ponawia próbę samobójczą w okresie około 12-14 miesięcy od pierwszej podjętej próby. Specjaliści i specjalistki z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę sygnalizują, że podjęto aż 885 interwencji ratujących życie i zdrowie młodych ludzi.

Petycję dotycząca prewencji suicydalnej można podpisywać  tutaj

(JK, GN)

Samobójstwa dzieci i młodzieży: Dramatyczne dane policji

FDDS: Dramatyczne statystyki telefonu zaufania dla dzieci. „180 proc. więcej myśli, zamiarów i prób samobójczych”