Tak ZNP w Białymstoku świętował 80. rocznicę powstania TON i Dzień Edukacji Narodowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku świętował 80. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Niezwykłą, patriotyczną postawę nauczycieli w czasie II wojny światowej przybliżył film autorstwa Elżbiety Mikulskiej i Mirosława Gołowni. Uroczystości odbyły się w Dniu Edukacji Narodowej – 24 października.

Z tej okazji – członkom ZNP wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej za wybitny, uznany dorobek zawodowy i osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i społecznej. A na wniosek Zarządu Oddziału ZNP 13 nauczycieli – członków Oddziału ZNP w Białymstoku – uhonorowano nagrodami Prezydenta Miasta Białegostoku.

Najwyższym wyróżnieniem związkowym – Złotą Odznaką ZNP- uhonorowano 5 członków Związku. Szczególnym momentem było wręczenie pięciu członkom Sekcji Emerytów i Rencistów Odznak za 50 – letnią przynależność do ZNP.

W wydarzeniu udział wzięli m.in: wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Grzegorz Gruchlik, Rafał Rudnicki – zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Elżbieta Kamińska – wicekurator Oświaty w Białymstoku, Łukasz Prokorym – Przewodniczący Rady Miasta Białegostoku, Joanna Musiuk – Przewodnicząca Komisji Edukacji RM; związkowcy i nauczyciele.

W trakcie uroczystości podziękowano Marii Mieszalskiej-Goroszkiewicz za wieloletnie pełnienie funkcji Prezesa Oddziału ZNP w Białymstoku, a w szeregach ZNP powitano nowych członków i wręczono im legitymacje związkowe. Od stycznia bieżącego roku Oddział ZNP w Białymstoku powiększył się o 96-ciu nowych członków związku.

(JK, GN)

Fot: ZNP Białystok

Członkowie ZNP w Białymstoku uczcili pamięć nauczycieli tajnego nauczania