Tibor Navracsics: Projekt, który zbliża młodych Europejczyków

Tysiące osiemnastolatków właśnie wyrusza w podróże po Unii. Z bezpłatnym biletem wieloprzejazdowym w kieszeni około 20 tys. młodych ludzi wyjedzie, aby odkrywać Europę – koleją, autobusem czy na pokładzie promu.

DiscoverEU: to dopiero początek podróży

Wspólne poczucie przynależności zawsze wymaga osobistych kontaktów. Unia Europejska nie jest tu wyjątkiem. Każda przyjaźń, każda więź między ludźmi to prawdziwy krok w kierunku silniejszego wspólnego poczucia tożsamości. Na tym opiera się DiscoverEU.

Tysiące osiemnastolatków właśnie wyrusza w podróże po Unii. Z bezpłatnym biletem wieloprzejazdowym w kieszeni około 20 tys. młodych ludzi wyjedzie, aby odkrywać Europę – koleją, autobusem czy na pokładzie promu. W ten sposób

poznawać będą europejskie dziedzictwo i historię,

innych ludzi oraz samych siebie. Przed nimi w podobny sposób podróżowało już 30 tys. młodych ludzi, odkrywając nasz kontynent i bezpośrednio doświadczając, co to znaczy być Europejczykiem.

DiscoverEU działa zaledwie od ponad roku, ale już przynosi widoczne efekty. Blisko 275 tys. młodych ludzi ubiegało się o prawie 50 tys. biletów udostępnionych w trzech rundach konkursowych w 2018 r. i 2019 r. Z Polski napłynęło prawie 4,5 tys. wniosków, ostatecznie bilety otrzymało prawie półtora tysiąca młodych podróżników.

Inicjatywa UE pokazuje, jak wiele można zdziałać, kiedy dobry pomysł zbiega się z politycznymi ambicjami i kreatywnymi ludźmi o otwartych umysłach. Idea DiscoverEU to inicjatywa obywatelska, którą poparli posłowie do Parlamentu Europejskiego, a zrealizowała w rekordowym czasie Komisja Europejska. Umożliwienie osiemnastolatkom podróży po ich kontynencie to świetny przykład konkretnego działania, które zbliża młodych Europejczyków i zacieśnia ich kontakty.

Dla części uczestników DiscoverEU to jednocześnie pierwsza samodzielna podróż bez rodziców. Młodzi ludzie uważają, że pomogła im się bardziej zaangażować oraz poszerzyć swoje horyzonty. Wielu mówi, że

dzięki niej zdobyło więcej pewności siebie

i rozwinęło ważne kompetencje, w tym posługiwanie się językami obcymi, funkcjonowanie w wielokulturowym otoczeniu, adaptacja do otoczenia, odporność czy zdolności organizacyjne. Dwie trzecie uczestników podkreśliło, że bez DiscoverEU nie byłoby ich stać na bilet.

Co więcej, dzięki tej inicjatywie tysiące podróżujących młodych ludzi zdobywa nowych przyjaciół i buduje wspólnotę w całej Europie. Uczestnicy, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali, nawiązywali kontakty poprzez media społecznościowe, łączyli się w grupy, aby razem podróżować z miasta do miasta lub pomagali sobie wzajemnie, oferując darmowy nocleg.

To jednak zaledwie początek. Aby w pełni wykorzystać potencjał DiscoverEU, Komisja Europejska chce włączyć tę inicjatywę do programu Erasmus po 2020 r. i zapewnić jej budżet w wysokości 700 mln euro. Jeżeli Parlament Europejski i państwa członkowskie wyrażą na to zgodę, wówczas w latach 2021-2027 z inicjatywy skorzysta około 1,5 mln osiemnastolatków. Stworzy to realną szansę dalszego rozwoju DiscoverEU i wzmocnienia jej wymiaru edukacyjnego, aby stała się punktem wyjścia do dalszych działań. Udział w projekcie powinien być dla młodych ludzi zaledwie początkiem znacznie większej podróży. Ma ich zachęcać do dalszych odkryć, do większego zaangażowania w działania lokalnej społeczności lub do kolejnego wyjazdu za granicę przy wsparciu innych programów UE.

DiscoverEU to znacznie więcej niż wakacje. Mając możliwości

młodzi Europejczycy biorą na siebie odpowiedzialność,

a nawiązując kontakty przyczyniają się do integracji europejskiej. Ci młodzi podróżni już teraz są ambasadorami europejskiej idei i pokazują, że mimo różnic więcej nas łączy, niż dzieli.

Odkrywanie Europy powinno być normą dla młodych ludzi bez względu na ich pochodzenie, możliwości finansowe i miejsce zamieszkania. Młodzież ma do odegrania szczególną rolę w budowaniu mostów, których potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek, aby tworzyć zjednoczoną i spójną Europę. W młodych ludzi trzeba inwestować i wierzyć nie jutro, lecz już dzisiaj!

Tibor Navracsics

Vincent-Immanuel Herr

Martin Speer

Zdjęcie: Tibor Navracsics © European Union, 2015/Source: EC – Audiovisual Service/Photo: Georges Boulougouris

***

>> Tibor Navracsics jest komisarzem UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu

>> Vincent-Immanuel Herr i Martin Speer to europejscy aktywiści, autorzy, pomysłodawcy bezpłatnego biletu „Interrail”

>> Nadtytuł, lead oraz wybór śródtytułów i wyróżnika – od redakcji Głosu Nauczycielskiego. Artykuł ukazał się w GN nr 33-34 z 14-21 sierpnia br.

 

RAMKA

DiscoverEU. Dowiedz się więcej

>> Pytania i odpowiedzi na temat DiscoverEU: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-324_pl.htm

>> Informacje z podziałem na uczestników i laureatów z poszczególnych krajów: https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf

>> Europejski Portal Młodzieżowy: https://europa.eu/youth/travelling_pl

>> Broszura „Inwestowanie w młodzież”: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-investing-in-youth_en_0.pdf