Klasy I-III. To już oficjalnie: nauka zdalna w pięciu województwach do 2 maja

Do 2 maja ministerstwo edukacji przedłużyło lockdown w szkołach w pięciu województwach. W pozostałych 11 regionach w klasach I-III dyrektorzy zorganizują kształcenie hybrydowe

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z nią, o kolejny tydzień przedłużono lockdown w szkołach i placówkach oświatowych w pięciu województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim – czyli do 2 maja br.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz starsi nadal będą uczyć się tam zdalnie, a świetlice w szkołach na obszarze tych województw funkcjonują dla dzieci rodziców, uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach (chodzi o przedstawicieli zawodów uczestniczących w walce z pandemią, m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, policjantów).

Co z pozostałymi województwami? Tam od najbliższego poniedziałku prowadzona będzie edukacja hybrydowa, ale tylko w klasach I-III. Dotyczy to województwa: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia będą tam realizowane w taki sposób, że:
* nie więcej niż 50 proc. uczniów zrealizuje zajęcia w szkole podstawowej
oraz
* co najmniej 50 proc. uczniów zrealizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

“Dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia. Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlice w szkołach podstawowych na obszarze ww. województw będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Zapraszamy do głosowania w naszej ankiecie:

Nauczycielu, jak oceniasz decyzję o wprowadzeniu w 11 województwach nauki w systemie hybrydowym w klasach I-III?

  • negatywnie, za wcześnie na powrót uczniów do szkół (46%, 920 głosów)
  • negatywnie, czas już na przywrócenie lekcji stacjonarnych (28%, 557 głosów)
  • pozytywnie, to jedynie wyjście w obecnej sytuacji (13%, 252 głosów)
  • pozytywnie, ale uważam, że powinno to dotyczyć całego kraju (8%, 149 głosów)
  • trudno powiedzieć (5%, 106 głosów)

Głosujących: 1 984

Loading ... Loading ...

To nie koniec zmian. “Jednocześnie, biorąc pod uwagę potrzebę przywrócenia możliwości prowadzenia praktycznej nauki zawodu stacjonarnie w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł od dnia 26 kwietnia 2021 r. zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od dnia 26 kwietnia 2021 r. będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin” – czytamy w uzasadnieniu.

Od 26 kwietnia 2021 r. dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będzie można prowadzić stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)