To już oficjalnie – wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca br.

Zarządzam wybory prezydenta RP, datę wyborów wyznaczam na niedzielę 28 czerwca 2020 r. – poinformowała dziś marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie wszystkich czynności wyborczych jest Państwowa Komisja Wyborcza – podkreśliła.

– Nie będę zwlekać z ogłoszeniem daty wyborów. Otrzymałam informację z PKW o pozytywnym zaopiniowaniu kalendarza wyborczego – mówiła marszałek Sejmu. – Prawo wyborcze to jedno z podstawowych praw obywatela. Nie może być tak, że jakakolwiek partia polityczna uważa, że może decydować, czy i kiedy jakieś wybory się odbędą – dodała.

Elżbieta Witek wygłosiła długi monolog krytykujący opozycję i zrzucający na nią odpowiedzialność za fiasko wyborów korespondencyjnych 10 maja br. Nie ukrywała też, że w tych wyborach popiera kandydaturę Andrzeja Dudy. Do tej pory marszałkowie Sejmu ogłaszając datę wyborów powstrzymywali się od tego typu deklaracji. Starali się raczej łączyć obywateli ponad podziałami partyjnymi, a nie ich dzielić.

Na koniec Elżbieta Witek ogłosiła: – Zarządzam wybory prezydenta RP, datę wyborów wyznaczam na niedzielę 28 czerwca 2020 r.

Do uchwały o zarządzeniu wyborów dołączony będzie kalendarz wyborczy z terminami poszczególnych czynności wyborczych, jak m.in. rejestrowanie komitetów wyborczych, zbierania podpisów pod kandydaturami, dopisywania się do rejestru wyborców czy też powoływania obwodowych komisji.

– Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie wszystkich czynności wyborczych jest Państwowa Komisja Wyborcza – stwierdziła marszałek Sejmu. – PKW nie zgłasza żadnych uwag do kalendarza wyborczego – dodała.

– Po opublikowaniu zarządzenia w Dzienniku Ustaw można powiedzieć, że zaczynamy kampanię wyborczą – podkreśliła marszałek Sejmu. – Być może wybierzemy prezydenta w I turze, a jak nie, to dwa tygodnie później w drugiej turze. Życzę, by wszyscy państwo podeszli do tych wyborów w sposób szczególny – dodała.

(PS, GN)