Trwa XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Bierze w nim udział także Iwona Pietrzak-Płachta, Nauczyciel Roku 2022

W dniach 8-13 maja pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka” odbywa się jubileuszowa XX edycja ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek. Wystartowała w poniedziałek w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W akcję zaangażowała się także Iwona Pietrzak Płachta, Nauczyciel Rolku 2022 w Konkursie Głosu Nauczycielskiego. Przy okazji warto dodać, że 31 maja będzie miała miejsce premiera książki nauczycielki pt. „Wypożyczalnia skrzydeł” (patronat medialny – Głos Nauczycielski).

„Wymyślona nieco ponad rok temu, powstała z marzenia, by wszystkie dzieci, wchodząc do biblioteki, czuły pulsowanie historii pod okładkami książek i słyszały cichutki szelest skrzydeł…Dzisiaj ma oficjalną zapowiedź.  Za chwilę trafi na półki księgarń i do Waszych rąk. Mam nadzieję, że także do Waszych serc. Przyjmijcie ją jak najpiękniejszy prezent” – napisała m.in. na Facebooku nauczycielka. Głos jest jednym z patronów medialnych książki.

„To książka, która jest także hołdem złożonym bibliotekom i pracującym w nich wyjątkowym osobom – zachwala „Wydawnictwo Agora dla dzieci”

Historia Tygodnia Bibliotek nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r.  doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja.

Od początku akcji Tydzień Bibliotek, które realizują biblioteki wszystkich typów z całej Polski, towarzyszy konkurs, najpierw na najlepszy projekt programu (2004-2005), następnie na najlepszy program a od X edycji (2013) na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek. Trochę młodszy jest konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek, który swoją pierwsza odsłonę miał w 2006 r. a w latach 2011-2018 był rozstrzygany głosami Internautów.

Więcej informacji o Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek na stronie https://tydzienbibliotek.sbp.pl/

Jak pokazują najnowsze badania w Polsce więcej czytają ludzie młodzi. 72% badanych nastolatków było w ubiegłym roku czytelnikami książek. Aż 18% deklarowało czytanie siedmiu i więcej książek. Czytelnictwo starszych pozostaje na niskim poziomie z 2021 roku.

Listopadowe badanie dokumentuje wzrost zainteresowania książkami wśród osób w wieku 15–18 lat, które wracają do czytelniczych praktyk sprzed pandemii: czytelnikami książek było 72% badanych nastolatków (60% w 2021 r.). 18% było intensywnymi czytelnikami, deklarowało czytanie 7 i więcej książek. Oznacza to duży wzrost z 5% w 2021 roku.

Od 1992 roku Biblioteka Narodowa prowadzi systematyczne badania czytelnictwa na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku 15 i więcej lat. W każdym z kolejnych badań zadawane są zarówno pytania monitorujące, jak też – różniące się w kolejnych badaniach – pytania dodatkowe umożliwiające pogłębione zrozumienie wybranych zagadnień czytelniczych.

(GN)

Fot. Pixabay

W niedzielę 23 kwietnia przypada światowy dzień książki i praw autorskich

Iwona Pietrzak-Płachta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie Nauczycielem Roku 2022!