„Twoje dane – Twoja sprawa”. Trwa rekrutacja do jubileuszowej, X edycji programu edukacyjnego UODO

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” prowadzonego przez organ ds. ochrony danych osobowych.

Program jest realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Głos Nauczycielki jest patronem prasowym programu.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. Rocznie przystępuje do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach. Rocznie w programie uczestniczy ok. 3 tys. nauczycieli oraz 40 tys. uczniów.

Wszystko odbywa się w dwój etapach. Najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej, podczas której UODO przekazuje im pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację programu.

Materiały te i informacje są obowiązkowo przekazywane również radom pedagogicznym, w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

Jak informuje UODO po raz pierwszy konferencja inaugurująca bieżącą edycję programu, dzięki współpracy Jana Nowaka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz senatora Łukasza Mikołajczyka, przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, odbędzie się 1 października br. w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie). Natomiast dwudniowe szkolenie dla szkolnych koordynatorów, będzie miało miejsce 2-3 października 2019 r. w Warszawie.

(JK, GN)

>>Regulamin dotyczący nadchodzącej edycji programu dostępny jest tutaj.

>Szczegółowe informacje są tutaj.

>> Natomiast zgłoszenia uczestników do programu przyjmowane są tutaj.

Fot: UODO

Nasz patronat. Ruszają konkursy dla uczestników programu „Twoje dane – Twoja sprawa”