Uczniów na religii coraz mniej

Liczba uczniów chodzących na religię spada. W liceach w 2019 r. już co czwarty uczeń nie brał udziału w katolickiej katechezie. Tak wynika z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego

ISKK zaprezentował Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia. Dane za 2019 r.”. Znalazły się w nim podstawowe informacje dotyczące polskiego kościoła na podstawie danych za 2019 rok.

Jak poinformował ISKK, w roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów. To o 0,4 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej.

Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99,2 proc.), rzeszowskiej (97,9 proc.) i przemyskiej (97,9 proc.), najniższy zaś w diecezji warmińskiej (70,0 proc.), warszawskiej (76,0 proc.) i łódzkiej (76,2 proc.).

W przedszkolach na religię chodziło 84,8 proc. uczniów, a w szkołach podstawowych – 94,1 proc. Na kolejnych etapach edukacji odsetek uczniów uczestniczących w katechezie załamuje się. W liceach jest to 75,3 proc., w technikach – 76,7 proc., a w szkołach branżowych – 75,8 proc.

W ciągu roku odsetek uczniów chodzących na religię w szkołach ponadpodstawowych spadł aż o ok. 5 punktów procentowych! Dla porównania – w 2018 r. w liceach katechezę wybierało 80,8 proc. uczniów, w technikach – 81,6 proc., a w szkołach branżowych – 80,7 proc.

Według ISKK, 83,8 proc. nauczycieli religii ma wykształcenie wyższe magisterskie teologii, 7,1 proc. – magistra z innej dziedziny, 3,4 proc. – licencjata z kolegium teologicznego, 2,2 proc. – stopień doktora, 1,2 proc. – dyplom kolegium teologicznego, ale bez tytułu licencjata.

Z danych kościelnych wynika, że 58,2 proc. nauczycieli religii to osoby świeckie. Prawie co trzeci katecheta (a konkretnie – 31,3 proc.) jest księdzem, 6,8 proc. katechetów stanowią siostry zakonne, a 3,3 proc. – zakonnicy.

W 2019 r. działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 382 parafie katolickie, co oznacza wzrost do roku 2018 o 0,3 proc.

“Liczba księży inkardynowanych do diecezji i eparchii w 2019 r. wynosiła niemal 24,7 tys. Najwięcej księży inkardynowanych jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (ponad 1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje elbląska (277), drohiczyńska (267 księży) oraz Ordynariat Polowy WP (51 księży). Liczba księży zakonnych wynosiła 8,9 tys.” – czytamy w raporcie.

Wskaźnik tzw. dominicantes, czyli odsetek wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach w roku 2019 r. wyniósł 36,9 proc., zaś tzw. communicantes, czyli odsetek wiernych przyjmujących na mszy komunię, wyniósł 16,7 proc. W stosunku do 2018 r. wskaźnik dominicantes spadł o 1,3 punktu procentowego, a communicantes – 0,6 punktu procentowego.

Liczba przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego wynosiła 65,5 tys., zaś liczba członkostw 2,57 mln.

(PS, GN)